Andrii Glushchenko

Agile Coach Camp 2019

by | paź 27, 2019 | Scrum | 0 comments

W poprzedni weekend po raz kolejny, miałem przyjemność uczestniczyć w Agile Coach Camp. To wydarzenie akurat było wyjątkowe — pierwsza edycja w języku angielskim, która moim zadaniem, odbyła się z wielkim sukcesem. Kudos dla wszystkich organizatorów! W tym roku QAgile zasponsorowało koszulki.

A teraz do meritum. Dużo działo się w ramach grzęd jak i poza nimi zgodnie z zasadami Open Space Technology. Podsumuję tylko najciekawsze dyskusje, w których uczestniczyłem.

Baby hit me one more time — trudne rozmowy Scrum Mastera

Dokładnie taki miała rozmowa o Scrum Masterach, a dokładnie o przygotowaniu Scrum Masterów do naprawdę trudnych rozmów i “sparringów” na drodze organizacji ku zwinności. Chodzi o to, że dla przeprowadzenia zmiany, takich “sparringów” będzie naprawdę dużo. Najprawdopodobniej zostanie po nich parę blizn, niektóre mniej odczuwalne, a niektóre bardziej odczuwalne, ale dla osiągnięcia celu — niektóre tematy wymagają kilku iteracji :) Scrum Masterze bądź gotów do tego.

W tym temacie pojawił się bardzo Istotny wątek. Do tego, żeby Scrum Master mógł podejmować te rozmowy, powinien czuć się w organizacji bezpiecznie. To znaczy, że jego przełożony powinien być świadomy tych rozmów, i powinien być prawdziwym wsparciem dla Scrum Mastera. Bez tego chęć twojego Scrum Mastera do udziału w takich “sparringach”, ich skuteczność oraz ilość są ograniczone. Trudne rozmowy i odbijanie się od ściany są często powodem wypalenia zawodowego Scrum Mastera.

Strefa wpływu Scrum Mastera

Ten wątek był wielokrotnie poruszany przez cały Agile Coach Camp, i niestety wychodziło na to, że w znakomitej większości przypadków, szeroko pojęta organizacja, nadal oczekuje, że faktyczny wpływ Scrum Mastera powinien być tylko na zespole Deweloperskim i może przy pracy z Product Ownerem. Jeżeli chodzi o rolę w zmianie organizacji – Scrum Master nie jest jeszcze traktowany jako Agent Zmiany oraz nie jest odpowiednio umocowany. Ten temat poruszyłem we wpisie Scrum Master – co naprawdę robi, kim jest w organizacji, rola w transformacji.

Wiele razy dochodziliśmy do wniosku, że Scrum Master, dla skutecznej pracy na poziomie Organizacji potrzebuje odpowiedniego umocowania. Dopóki tego nie ma, należy jasno rozumieć, jaką strefę wpływu masz na chwilę obecnie oraz skupić się na niej. Co do reszty organizacji — tutaj należy się komunikować na podstawię twardych danych. Dlaczego określone zasady nie pomagają w przeprowadzeniu zmiany oraz w jaki sposób blokują Zespoły od dostarczenia wartości? Jakie konsekwencje ma obecny kształt organizacji? Jeżeli chcesz poruszać te tematy, pokaż twarde, rzeczywiste dane.

Scrum Masterze pokaż twarde dane

Miałem okazję uczestniczyć w wielkiej ilości dyskusji, co do tego, w jaki sposób skutecznie komunikować oraz pokazywać, że potrzebujemy coś zmienić i za każdym razem dochodziliśmy do jednej odpowiedzi — pokaż twarde dane! Każda zmiana ma swoich interesariuszy — osoby, którym zależy na tej zmianie oraz osoby, na których ta zmiana będzie miała wpływ. Do wdrożenia zmiany należy podejść jak do klasycznego eksperymentu.

Czyli zmiana organizacji powinna zawierać takie elementy jak:

  • Dane wejściowe
  • Hipoteza
  • Co zrobimy, żeby sprawdzić daną hipotezę?
  • Koszt eksperymentu
  • Mierniki pokazujące wpływ zmiany
  • Kryteria Sukcesu — po czym poznamy, że eksperyment się udał czy się nie udał

Kiedy trzeba zdecydować co mierzyć, najlepiej do organizacji przemawia kontekst finansowy. ROI oraz TCO najlepiej zacząć mierzyć od jednego, konkretnego. Jako Scrum Master możesz pokazać na ile efektywny jest wasz proces. Podstawowe mierniki tutaj to:

  • Cycle Time
  • Lead Time
  • Time to Learn

Przypominam, że można inspirować się miernikami z Evidence Based Management.

Podsumowanie

Agile Coach Camp to świętnie spędzony czas oraz bardzo dobra inwestycja w swój rozwój. Znajdziesz tematy, które Cię interesują. Zawsze sam możesz zgłosić swój temat/problem (Open Space Technology w tym pomaga). Możesz kontynuować dyskusję w kuluarach. Możesz wymieniać się rzeczywistymi doświadczeniami i posłuchać historii prosto z okopów. Z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.

WordPress PopUp Plugin