Oferta QAgile

Wspieramy Twoją drogę ku Agile

Agile Coaching

Agile Coaching jest jedynym opłacalnym sposobem wzmocnienia nowych zachowań i umiejętności na początku drogi do zwinności. Wiedza teoretyczna potrzebuje wdrożenia w rzeczywistości z pomocą doświadczonego mentora. Konsultant podpowie jak uniknąć błędów. Kiedy Zespoły pokonają głębię rezultatów i nowe umiejętności przyniosą efekty, staną się hiper-wydajne.

Transformacja Agile

Transformacja do Agile to długi i złożony proces. Teraz przeprowadzić transformację metod pracy, myślenia, organizacji pracy, zarządzania budżetem. Ludzie pracujący w firmie muszą się przystosować do nowej sytuacji i zostać odpowiednio przeszkoleni. Dobrze jest mieć dobry plan i partnera w drodze ku Agile.

Professional Scrum

Szkolenia Professional Scrum są oparte na najnowszej wersji materiałów scrum.org. Nad jakością zawartości merytorycznej czuwa społeczność certyfikowanych trenerów PST Scrum.org z całego świata z Kenem Schwaberem na czele. Interaktywnych warsztaty z wykorzystaniem najnowszych technik nauczania.

Doradztwo Agile

Po co wymyślać koło od nowa? Po co popełniać standardowe błędy, jeżeli można uczyć się od osób z większym doświadczeniem? Konsultanci QAgile i firm partnerskich posiadają ogromne doświadczenie w środowisku metod zwinnych i praktykach zapewnienia jakości. Skorzystaj z porad naszych ekspertów, którzy obiektywnie ocenią sytuację i zaproponują scenariusze działań odpowiednie do warunków organizacji. Zapewnij sobie pomoc najlepszych.

Szkolenia Agile

Szkolenie to najlepszy początek. Solidna wiedza i wspólne zrozumienie to podstawy wydajnej pracy w Agile. Oferujemy autorskie Szkolenia ze Scrum i warsztaty z podejścia Agile wykraczające poza zakres opisany w Scrum Guide. Agile to nie tylko Scrum. Oferujemy szkolenia z Kanban, SAFe, User Story, Story Mapping i wielu narzędzi uzupełniających warsztat Scrum Mastera, Product Ownera i Agile Coacha.

Audyt Agile

Dzisiaj wiele organizacji twierdzi, że jest zwinne, lub robi Scrum. Ale skąd wiadomo czy na pewno tak jest?
Agile wdrożony, ale nie widać efektów? Wydaje Ci się, że nie ma już czego ulepszać? Potrzebujesz opinii zewnętrznej organizacji? Rozwiązaniem może być audyt.
W ramach audytu Scruma sprawdzamy 195 punktów. W ramach audytu Agile sprawdzamy 50 punktów.
Po audycie przygotowujemy raport ze spostrzeżeniami i propozycjami usprawnień.

Książka

Scrum i nie tylko Wydanie II
Z książki Scrum i nie tylko dowiesz się o innych metodach niż Scrum oraz o wielu praktykach uzupełniających Agile. Znajdziesz tutaj wszystko, żeby z sukcesem zacząć pracę w Agile i dostarczać wartościowe produkty.