Select Page

Transformacja Agile z frameworkiem Scrum

Twoja firma zdecydowała się na zmianę metod wytwarzania oprogramowania na Agile. Teraz trzeba przeprowadzić transformację metod pracy, myślenia, organizacji pracy, zarzadzania budżetem. Ludzie pracujący w firmie muszą się przystosować do nowej sytuacji i zostać odpowiednio przeszkoleni. Pamiętasz jak zaczynałeś biegać? Twoi pracownicy mogą czuć się teraz podobnie i nie przebiegną jutro całego maratonu. Jeszcze, gdyby było tego mało, to przeprowadzasz operację na żywym organiźnie. Przecież firma musi zarabiać i wywiązywać się z umów. Nie możesz zamalować szyb w biurze, napisać REMONT i otworzyć, kiedy już będzie po transformacji. Pracownicy będą przyswajać wiedzę, wyrabiać nowe nawyki i lepiej by było, żeby od początku robili to we właściwy sposób, bo przecież skutek każdej pomyłki rośnie lawinowo i oznacza zbędny koszt.

Eksploracja

Eksploracja

Organizacje na poziomie zespołów są takie same, jednak ponad tym poziomem zaczynają się wyraźne różnice. Często nadzieje związane z transformacją do Agile i cele do osiągnięcia są takie same dla różnych firm, ale droga do nich będzie się różniła. Dlatego zanim zaproponujemy Ci rozwiązanie i drogę ku Agile, musimy poznać Twoją specyfikę. Robimy to przez obserwację pracy zespołów w Twojej organizacji, wywiady z przedstawicielami poszczególnych ról w procesie oraz analizę dokumentów opisujących standardy, reguły i procesy obecne w Twojej organizacji.

Raport i Rekomendacje

Raport i Rekomendacje

W raporcie znajdują się zebrane na podstawie eksploracji spostrzeżenia na temat funkcjonowania organizacji, referencyjne odniesienia do podobnych organizacji, które przeszły transformację oraz przynajmniej dwa alternatywne scenariusze Transformacji organizacji do Agile.

Raport jest przedstawiany Klientowi i poddawany dyskusji. Przed dyskusją Klient ma czas na przedyskutowanie raportu wewnątrz organizacji.

Warsztat Transformacji

Warsztat Transformacji

Nasi konsultanci i Zespół Liderów Zmiany wyznaczony przez Klienta uczestniczą w Warsztacie Transformacji. Podczas warsztatu:

  1. Następuje określenie wizji organizacji po transformacji
  2. Następuje wybranie strategii transformacji
  3. Powstaje pierwsza wersja Backlogu Transformacji
  4. Ustalone zostają miary i mierniki transformacji

Definicja Produktów

Definicja Produktów

Agile zorientowany jest na zwiększanie zadowolenia klienta przez dostarczanie wartościowych produktów. W szczególności w Scrum bardzo ważne jest dostarczanie przyrostów produktów co Sprint. Dlatego w ramach transformacji organizacji do Agile ważne jest wyznaczenie produktów, wokół których będziemy budowali zespoły. Wyznaczamy produkty razem z Klientem podczas warsztatów z interesariuszami.

Szkolenia

Szkolenia

Trudno jest wymagać od Zespołów Scrum lub Kanban pracy zgodnej z frameworkiem bez wcześniejszego szkolenia, dlatego na początek pracy należy przeprowadzić odpowiednie szkolenia. 

Szkolenia mogą być z konkretnej metody pracy np. Scrum, skalowanie Scrum, Kanban, Lean Startup, Design Thinking albo z konkretnych narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy. W razie potrzeb, oferujemy również szkolenia z umiejętności miękkich, coaching zespołowy i grupowy oraz warsztaty budowania zespołów.

Szkolimy całe zespoły i dopiero wtedy, kiedy faktycznie maja zacząć pracować w nowy sposób w ramach transformacji.

Iteracyjna inspekcja i adaptacja zmiany organizacyjnej

Iteracyjna inspekcja i adaptacja zmiany organizacyjnej

Dobry plan i szkolenia to nie wszystko. Nawet najlepszy plan nie wytrzyma kontaktu z rzeczywistością, ponieważ Transformacja Agile to proces ciągły i złożony.
Nowe umiejętności muszą zostać wdrożone w praktykę pod okiem mentora. Tutaj zaczyna się praca z zespołami przez Agile Coaching. Zaczyna się iteracyjne weryfikacja, wzmacnianie, usprawnianie. Wzmacniamy dobre zachowania, kształtujemy nowe nawyki i korygujemy nieprzydatne zachowania. W ramach bliskiej pracy z zespołami weryfikujemy obecną strategię, konfigurację produktów i zespołów po to, żeby te rzeczy ulepszać iteracyjnie i wzmacniać przewagi konkurencyjne Klienta.
Transformacja Agile to proces ciągły i złożony. To znaczy, że nie można jej od razu dobrze zaplanować i przeprowadzić za pomocą raz ustalonego planu. Potrzebujemy zaprząc do zmiany proces empiryczny czyli nieustannie sprawdzać i dostosowywać organizację. Właściwe rozwiązanie wyłania się przez retrospektywę.

Podsumowanie współpracy

Podsumowanie współpracy

Nikt nie przeprowadzi transformacji za Ciebie drogi Kliencie. QAgile jedynie może Ci pomóc ruszyć w drogę ku Agile i w niej towarzyszyć przez pewien czas. Kiedy już uda się zbudować uczącą się organizację, która w pełni posiada swój własny proces transformacji, czas wygasić naszą współpracę. Dołączamy z powrotem do Klienta w sytuacjach wyjątkowych. Umawiamy się na wizyty kontrolne i ważne wydarzenia w życiu firmy. Stała współpraca z Klientem w ramach transformacji trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat.

Firma QAgile pomaga organizacjom zaplanować płynne przejście do świata Agile i konsultacje przy kolejnych krokach. Niepostrzeżenie wnikniemy na chwilę do Twojej firmy. Pomożemy Ci zorganizować pracę w sposób zapewniający zaangażowanie pracowników podążających za Tobą — swoim liderem i przede wszystkim zadowolenie klientów.

Zapytaj o ofertę wsparcia transformacji

Zapytaj o warunki cenowe i dostępność konsultantów
Dowiedz się jak może wyglądać Twoja droga ku Agile!