Dlaczego Scrum.org?

Profesjonalny Scrum i jasne zasady

W przeciwieństwie do innych organizacji szkoleniowych i certyfikujących, Scrum.org skupia się na ulepszaniu profesji dostarczania oprogramowania i to stoi za wszystkim co robimy.

Spójność

Trenerzy Professional Scrum Trainer (PST) łączą swój własny styl i doświadczenia ze spójnym dostarczaniem szkoleń Scrum.org na całym świecie. Dlatego masz pewność, że każdy kurs jest zgodny ze Scrum i wszyscy w Twoim zespole uczą się z tego samego źródła.

Zasięg Globalny

Scrum.org ma ponad 200 Professional Scrum Trainers (PST) na całym świecie uczących tych samych szkoleń z tych samych materiałów. Dodatkowo, nasze certyfikaty Professional Scrum są globalnie rozpoznawane jako dowód na wiedzę o Scrum na najwyższym poziomie.

Scrum.org Certification Overview March 2018

Aktualne liczby certyfikacji są dostępne na stronie scrum.org

Jakość

Trenerzy Scrum.org PST sa wybraną grupą ekspertów Scrum, którzy przechodzą intensywną weryfikację przez kolegów trenerów (peer review), testy, szkolenia i rozmowy kwalifikacyjne zanim zostaną zaakceptowani jako PST.
Każdy PST z osobna musi być certyfikowany i licencjonowany, żeby uczyć szkoleń Scrum.org. Wszyscy trenerzy robią więcej niż prowadzenie szkoleń. Spędzają czas w Zespołach Scrum, żeby wnieść doświadczenie do ich nauczania i zrozumieć jak radzić sobie w praktyce.

Doświadczenie

Trenerzy Professional Scrum Trainer wnoszą do szkolenia aktualne praktyki developerskie i doświadczenie Scrum w prawdziwym świecie, ponieważ PST spędzają znaczą ilość czasu w pracy nad projektami programistycznymi. Wszyscy PSTs muszą aktualizować swoją wiedzę na corocznym spotkaniu trenerów face-to-face oraz poprzez wsparcie społeczności.

Innowacja

Wszystkie materiały szkoleniowe są utrzymywane i ulepszany w ścisłej współpracy naszej społeczności ekspertów Scrum i naszego założyciela Ken’a Schwaber’a, współtwórcę Scrum.

Certyfikacja

Żeby otrzymać Profesjonalny certyfikat, musisz wykazać się wiedzą, zrozumieniem i zdolnością do stosowania Scrum w prawdziwym świecie. Dlatego uniezależniliśmy egzaminy certyfikujące od szkoleń. Chociaż każde szkolenie Scrum.org zawiera w sobie darmowe podejście do egzaminu Scrum.org, nadal musisz wykazać się wiedzą uzyskując wynik na egzaminie 85% lub więcej prawidłowych odpowiedzi żeby otrzymać odpowiedni Profesjonalny certyfikat.
Skupienie
Szkolenia Scrum.org skupiają się na dostarczaniu oprogramowania i wszystkie ćwiczenia są zaprojektowane wokół tego jak Zespoły Scrum pracują, żeby dostarczyć oprogramowanie.

Wieczność

Kiedy już otrzymasz certyfikat Professional Scrum poprzez zdanie egzaminu, zatrzymujesz ten certyfikat i widniejesz na liście na naszej stronie jako jako Profesjonalista na zawsze. Nie musisz ponownie przechodzić testu, ponieważ już potwierdziłeś swoją wiedzę. Nie musisz też płacić dodatkowych składek, żeby utrzymać certyfikat.

Nasz Model Course Steward

Każde szkolenie Scrum.org ma przypisanych dwóch stewardów (opiekunów). Steward jest ostatecznie odpowiedzialny za zbieranie wkładu do materiałów szkoleniowych, zarówno już istniejących jak i nowo powstałych; za przeglądanie wkładu ze społeczności razem z Kenem Schwaberem i wprowadzanie wymaganych aktualizacji.
Każdy kurs jest zapisany w GitHub, co zapewnia nam kontrole wersji, mechanizmy feedbacku, dystrybucję i wiele więcej. Przecież podobnie postępują Zespoły Scrum ze swoim kodem. Dzięki możliwościom jakie daje GitHub, PST może zgłosić feedback do materiałów kursu, dostarczanej zawartości, notatek dla trenera, ćwiczeń i wielu innych.
Z pomocą ponad 200 PST uczących, z tych materiałów na całym świecie zapewniamy niesamowitą ilość ludzi, którzy dostarczają nam znakomity feedback, dzięki któremu ulepszamy zawartość i jakość materiałów szkoleniowych.