Szkolenia

Świat IT zmienia się nieustannie. Prawdziwi profesjonaliści chcą zawsze być na bieżąco z najnowszymi praktykami i technologiami. Pracodawcy nie mając innych sposobów weryfikacji kandydatów wymagają certyfikatów. Oferujemy otwarte i zamknięte szkolenia z metod Agile, głównie Scrum i testowania oprogramowania, przygotowujemy do egzaminów, prowadzimy prezentacje tematyczne na życzenie.

Zobacz więcej

Coaching

Coaching jest jedynym opłacalnym sposobem wzmocnienia nowych zachowań i umiejętności, podczas, gdy uczeń przechodzi przez niebezpieczną “głębię rezultatów”. Kiedy już ją pokona i nowe umiejętności przyniosą rezultaty, staną się one samonapędzające.

Zobacz więcej

Doradztwo

Po co wymyślać koło od nowa? Po co popełniać standardowe błędy, jeżeli można uczyć się od osób z większym doświadczeniem? Konsultanci QAgile i firm partnerskich posiadają ogromne doświadczenie w środowisku metod zwinnych i praktykach zapewnienia jakości. Skorzystaj z porad naszych ekspertów, którzy obiektywnie ocenią sytuację i zaproponują scenariusze działań odpowiednie do warunków organizacji. Zapewnij sobie pomoc najlepszych.

Zobacz więcej

Testowanie

Każdy popełnia błędy. Dzisiaj, kiedy jesteśmy otoczeni systemami IT, a od oprogramowania nierzadko dosłownie zależy nasze życie, błędy w oprogramowaniu mogą wiele kosztować. Testowanie obniża ryzyko produktowe i chroni przed problemami. Tylko odpowiednie praktyki zapewnią walidację i weryfikację odpowiednich obszarów i wydanie produktów na czas.

Zobacz więcej

Nowości na blogu

  • Jak pracuje Product Owner? Spotkanie LubLean and Agile slajdy Jak Pracuje Product Owner? Prezentacja z LubLean i Agile - O Product Ownerze znowu mogłem opowiadać 6 czerwca 2017 w Lublinie. Zostałem tam zaproszony przez świeżąpowstałą społeczność Agilową LubLean i Agile. Nie ma to jak spotkać się w browarze, żeby napić się soku pomarańczowego i porozmawiać o Agile. :)
Czytaj dalej

Akredytacja i Certyfikacje

Szkolenia Scrum i Agile

Scrum i nie tylko

Szkolenie jest oparte na najbardziej aktualnej wersji Scrum Guide. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do zdania egzaminu PSM I. Niezwykle szybkie tempo rozwoju technologii i rosnące wymagania rynku zmusiły producentów oprogramowania do wydawania częstszych release’ów. Dodatkowo, całą sytuację mogą skomplikować oczekiwania i wymagania odbiorców zmieniające się w trakcie trwania cyklu wytwarzania. Jak to rozwiązać?

Szczegóły

Agile Testing

Szkolenie Testowanie w Agile jest szkoleniem przygotowującym testera do pracy w środowisku Agile i wykorzystania jego/jej wiedzy i doświadczenia w jak najbardziej skuteczny sposób w nowej rzeczywistości. Dla testera z tradycyjnym wykształceniem i doświadczeniami w Waterfall czy RUP, Agile oznacza wiele wyzwań takich jak pozornie mało czasu, mniej pisania dokumentacji, automatyzacja, raporty czy komunikacja.

Szczegóły

Przygotowanie do PMI-ACP

Kilka lat temu Project Man­age­ment Insti­tute uznał, że prowadze­nie pro­jek­tów korzys­ta­ją­cych z metod Agile nie może być real­i­zowane tak samo jak przy meto­dach trady­cyjnych. Pow­stał nowy cer­ty­fikat PMI Agile Cer­ti­fied Prac­ti­tioner. Trzyd­niowe szkole­nie przy­go­towu­jące do egza­minu PMI-ACP jest przez­nac­zone dla osób, które chcą zdobyć cer­ty­fikat PMI-ACP i dla Project Man­agerów zain­tere­sowanych tem­atem Agile Project Management.

Szczegóły

Scrum, Agile i Jakość na blogu

Jak Pracuje Product Owner? Prezentacja z LubLean i Agile

O Product Ownerze znowu mogłem opowiadać 6 czerwca 2017 w Lublinie. Zostałem tam zaproszony przez świeżąpowstałą społeczność Agilową LubLean i Agile. Nie ma to jak spotkać się w browarze, żeby napić się soku pomarańczowego i porozmawiać o Agile. :)

Professional Scrum Master I — Jak zdać egzamin PSM I?

Post Professional Scrum Master I — how to pass PSM I assessment napisany po angielsku w 2013 roku stał się podstawą dla posta. Wtedy właśnie ponownie zdałem test PSM I, żeby uzyskać 95% potrzebne do aplikowania na Professional Scrum Trainer. Mam nadzieję, że wskazówki tutaj zawarte pozwolą zdać Professional Scrum Master I napewno powyżej wymaganych 85%. Z resztą od tego czasu uczestnicy prowadzonych przeze mnie szkoleń Scrum i nie tylko oraz Professional Scrum Master osiągają wyniki powyżej 90%.

Scrum — czym jest, skąd pomysł i czym nie jest

Scrum jako pojęcie jest często używany zamiennie ze słowem Agile i nie do końca jest to błąd. Dlaczego? Dobrze stosowany Scrum może być drogą do osiągnięcia założeń podejścia zwinnego do wytwarzania oprogramowania, czyli Agile. Oznacza to, że jeżeli prawidłowo stosujesz Scrum, to spełniasz cztery podstawowe założenia Agile Manifesto i 12 zasad Agile.

Scrum nie tylko wydanie II okladka

Scrum i nie tylko Wydanie II

Zwinne wytwarzanie produktów, czyli Agile jest tem­atem na topie. 80% anki­etowanych zagranicznych firm deklaruje prowadze­nie przy­na­jm­niej jed­nego pro­jektu ta metodą. 65% z nich korzysta ze Scrum.

Zobacz opis książki

Trenerzy

Krystian Kaczor

Krystian Kaczor znany jest w środowisku profesjonalistów IT jako wpływowy specjalista od Agile. Dzieli się swoim bogatym i zróżnicowanym doświadczeniem nie tylko przez prowadzone szkolenia, ale także artykuły i wystąpienia na konferencjach. Propagator
pragmatycznego podejścia opartego na empiryzmie i sprawdzaniu efektów. Autor sprzedanej w tysiącach egzemplarzy książki “Scrum i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile”. Trener, który nadal pracuje jako Agile Coach i Scrum Master, żeby utrzymać
więź z praktyką projektową.

Agnieszka Kaczor

Kariera Agnieszki Kaczor od 2003 roku związana jest z obszarami telekomunikacji oraz IT. Już od ponad 8 lat uczestniczy w projektach jako Team Leader, Test Manager i Scrum Master. Swoje doświadczenie gromadziła podczas projektów prowadzonych nie tylko
lokalnie – niejednokrotnie była członkiem rozproszonych, międzynarodowych programów.

Monika Perendyk

Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, którego celem jest ugruntowanie powszechnej świadomości znaczenia inżynierii wymagań oraz jej interdyscyplinarnego charakteru. Trener oraz wykładowca
na Politechnice Warszawskiej, który nadal pracuje w zawodzie, dzięki czemu podczas szkoleń prezentuje najlepsze praktyki wykorzystywane podczas pracy z Klientem.

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”
Albert Einstein

Polecają nas

Krystian is an excellent Test Lead and a terrific ScrumMaster. He’s been able to deploy Scrum Methodology with eXtreme Programming Engineering practices at full, with no comprises and even working without deserved management support. The toolset and process implemented directly by himself are leading edge and his deployment of automated quality test chain is awesome.

Francesc Subirada Solé

Multidisciplinary Technology Manager

I worked with Krystian for over 3 years, in which he set up and managed the testing group with outsourced resources and coached on site testers and developers with process and best practices on QA and Agile. He implemented a state of the art continues integration environment significantly improving the quality of software. His profound knowledge of Agile (Scrum) was a great benefit to our automation and professionalization of the development process using Jira and other tools. His unique personality made it fun working with him.

Hugo van Duin

Manager of IT Development Europe

Krystian was scrum master and lead test manager in my scrum team. He really pushes the team to deliver high quality code and good test cases. When he joined Elsevier he brought the testing and agile implementation to a higher level. Thanks to him Elsevier won 2 awards for this.

Ramon Leeuwe

Application Architect

Testymoniale uczestników

Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone. Wiedza przekazywana w zrozumiały sposób, na przykładach, rysunkach. Mnóstwo ciekawostek i wiedzy praktycznej. Szkolenie nie nudziło, wręcz przeciwnie wciągało coraz bardziej i bardziej i chciało się wiedzieć coraz więcej i więcej :-) Dzięki!!!!

Marcin

Scrum Master

Trener świetnie współpracuje z grupą, umie ciekawie przekazać wiedzę, ma poczucie humoru.

Katarzyna

Tester

Bardzo dobre szkolenie, bogate materiały i duża wiedza prowadzącego. Jedyny mankament to fakt, że trochę mało było czasu.

Tomasz

Product Owner

Certyfikowane Szkolenia Scrum.org

02–03/03/2017 09:00–18:00Pro­fes­sio­nal Scrum Master w Warszawie, Warszawa

Pozostałe wydarzenia

Brak wydarzeń