Dzisiejszy niedzielny poranek, kiedy niektórzy z Was jeszcze spali, nastąpiło kolejne ważne wydarzenie w życiu firmy QAgile.

Logo PJATKNasz trener i Agile Coach, Agnieszka Kaczor przeprowadziła pierwszy wykład oraz ćwiczenia na wydziale Zarządzanie Informacją w Polsko ‑Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Agnieszka prowadzi przedmiot “Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych” na inżynierskich studiach niestacjonarnych. W ramach semestru letniego odbędzie się osiem wykładów i osiem ćwiczeń.

W programie przedmiotu Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych Agnieszka będzie poruszała między innymi zagadnienia inżynierii wymagań, testowania oprogramowania, organizacji pracy zespołowej, zarządzania projektami, architektury nowoczesnych systemów informatycznych, profesjonalizmu w branży IT. Nie zabraknie także Agile i Scrum.