Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

Pięć Dysfunkcji Zespołu — opis i test

by | lut 4, 2018 | Blog, Scrum | 1 comment

Agile, a tym samym Scrum opierają się na dobrze działających samoorganizujących się zespołach. Samoorganizujący się Zespół Developerski powinien działać tak jak bardzo sprawny mechanizm konwertujący pomysły z Product Backlog na działający przyrost produktu. Oczywiście jeśli pomysły, które trafiają do Zespołu Developerskiego są niskiej jakości, to produkt też będzie słabej jakości. Jednak nawet najlepsze wymagania nie zostaną zrealizowane jeśli mechanizm nie jest sprawny. Samoorganizacja to zdecydowanie coś co wyróżnia Zespoły Scrum. Wytworzenie samoorganizacji w zespołach zarządzanych do tej pory w podejściu command and control potrzebuje czasu i uwagi.

Jednak zwróćmy uwagę na podstawową kwestię. Trzeba najpierw mieć w ogóle zespół. I nie mam tutaj na myśli przypisanie ludzi w Excelu lub Outlooku. Zespół to grupa ludzi, która ma wspólny cel i czuje wspólną tożsamość. Zespół pracuje według wspólnie ustalonych zasad respektowanych przez każdego. W dosyć naturalny sposób Zespół Developerski, który jest prawdziwie samo-organizującym się zespołem będzie kierował się Wartościami Scrum. Agile Coach czy nawet Scrum Master powinni potrafić budować takie zespoły, znać przynajmniej jeden model procesu grupowego, przez który prowadzą zespół, na przykład model Tuckmana. Równie ważne jest posiadanie sposobu ewaluacji zespołu, żeby z jednej strony Scrum Master był świadomy, a z drugiej, żeby również zespół był świadom siebie i wiedział gdzie są potencjalne obszary do rozwoju.

Zespoły będą miały swoje charakterystyczne problemy określane jako dysfunkcje.  Patrick Lencioni opracował model poziomów dysfunkcji zespołów i test, który umożliwia diagnozę. Opublikowany tutaj materiał to w głównej mierze tłumaczenie oryginalnych materiałów na temat Modelu Pięciu Dysfunkcji.

Opis Modelu 5 Dysfunkcji Zespołu

Najlepiej o dysfunkcjach opowiada autor modelu

5 dysfunkcji zespołu Ewa Lewczak

5 dysfunkcji zespołu Ewa Lewczak

Dysfunkcja 1: Brak zaufania

Członkowie efektywnych zespołów ufają sobie nawzajem na podstawowym emocjonalnym poziomie. Nie obawiają się dyskutować na temat własnych słabości, błędów, obaw i zachowań. Są całkowicie otwarci wobec innych, nie stosują barier ochronnych. Jest to niezbędne, gdyż….

Dysfunkcja 2: Strach przed konfliktem

…członkowie zespołów, którzy sobie ufają, nie obawiają się prowadzić gorących dyskusji dotyczących kwestii kluczowych dla osiągniecia sukcesu przez organizację. Nie wahają się nie zgadzać z innymi, poddawać w wątpliwość ich punkt widzenia, a to wszystko w duchu znalezienia najlepszych rozwiązań, odkrywania prawdy i podejmowania najlepszych decyzji. Jest to ważne, gdyż…

Dysfunkcja 3: Brak zaangażowania

…członkowie zespołu, którzy angażują się w konflikt, są w stanie osiągnąć konsensus dotyczący podjęcia ważnej decyzji nawet w sytuacji, gdy na początku część z nich ma inne zdanie. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy mają pewność, że przedstawiono wszelkie wątpliwości, idee i pomysły i, że nic nie zostało zamiecione pod dywan. Ma to decydujące znaczenie, gdyż…

Dysfunkcja 4: Unikanie odpowiedzialności

…członkowie zespołu, którzy angażują się w proces podejmowania decyzji i postępują zgodnie z ustalonymi standardami, jeżeli chodzi o efektywność, nie obawiają się wymagać od innych, by cechowali się taką samą postawą. Ponadto tacy członkowie zespołu uważają, że odpowiedzialność za wyniki dotyczy nie tylko lidera, lecz wszystkich. Jest to istotne, gdyż…

Dysfunkcja 5: Brak przywiązywania wagi do rezultatów

…jest bardziej prawdopodobne, że członkowie zespołu, którzy nawzajem sobie ufają, angażują się w konflikt, nie unikają przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wymagają tego od innych, odłożą na bok indywidualne priorytety i skoncentrują się na tym, co najlepsze dla ogółu. Tacy ludzie nie ulegają pokusie, by na plan pierwszy wysuwać interesy własnych działów, rozwój indywidualnej kariery, czy też własne ego, a nie to, od czego uzależnione jest osiągnięcie sukcesu przez zespół. Dysfunkcje tworzą piramidę, co doskonale przedstawiła na rysunku Ewa Lewczak

Jak sprawdzać Dysfunkcje Zespołu?

Do diagnozowania Dysfunkcji korzystamy z testu na 5 Dysfunkcji, który możesz pobrać poniżej.

Test 5 dysfunkcji zespołu

Test 5 dysfunkcji zespołu

Dobrymi momentami na przeprowadzenie takiego testu są na pewno Retrospekcje Sprintu.
Jak przeprowadzić taki warsztat? Proponuję taką agendę:
  1. Rozdaj sam kwestionariusz
  2. Zbierz wyniki
  3. Przedstaw model 5 dysfunkcji
  4. Omów wyniki z zespołem facylitując dyskusję
  5. Zdecyduj o akcjach, które spowodują poprawę