Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

New PSM levelsZdecydowanie da się zauważyć, że nasi przyjaciele ze scrum.org nie mają przerwy wakacyjnej. Chwilę temu mieliśmy nowy Scrum Guide 2016, a od wczoraj obowiązują zmiany w Professional Scrum Master Assessment. Do tej pory mieliśmy po prostu dwa poziomy PSM I i PSM II, a teraz są aż trzy poziomy. I chociaż może się wydawać, że doszedł trzeci, to sprawa nie jest taka prosta.

Po co zmiana w egzaminach PSM?

Byliśmy już przyzwyczajeni do dwóch stopni certyfikatów Professional Scrum Master, PSM I i PSM II. Jak pokazały doświadczenie i mierzalne rezultaty

Liczba osób posiadających certyfikat  PSM I na całym świecie to w tej chwili 60069. Liczba osób posiadających certyfikat  PSM III (dawny PSM II) to w tej chwili 315. Czyli mamy 190-krotną różnicę. Nie można pochopnie wnioskować, że ludzie nie są zainteresowani wyższym niż PSM I certyfikatem. Zainteresowanie takie jest oczywiście mniejsze niż zainteresowanie PSM I, do którego voucher jest zazwyczaj komplementarną częścią szkolenia dla Scrum Masterów. Uczestnicy szkoleń certyfikowanych Professional Scrum Foundation i Professional Scrum Master otrzymują taki voucher automatycznie. Również w ramach szkoleń niecertyfikowanych taki voucher jest zakupowany. Więc chciał, nie chciał uczestnicy mogą podejść do egzaminu. Jest duża grupa, która chcąc wyróżnić się na rynku lub w organizacji poprzez posiadania wyższego certyfikatu “niż wszyscy”. Niestety poziom trudności egzaminu PSM II był tak duży, że tylko 30% osób podchodzących do egzaminu zdawało go, czyli osiągało poziom minimum 85%. Za przyczynę takiego stanu rzeczy można postrzegać z jednej strony formę opisową, z drugiej strony dużo większe zaawansowanie wiedzy i doświadczenia, których te pytania dotyczą. To już nie są proste pytania ze Scrum Guide i kilku książek. Pomimo dwóch godzin na egzamin, presja czasu jest duża, a wypowiedź musi być zrozumiała i trafić w gust trenera sprawdzającego egzamin. Wiem to z mojego doświadczenia. Okazało się, że w dwóch pytaniach, gdzie dostałem ocenę poniżej maksimum odpowiedziałem w sumie dobrze, ale trener nie zrozumiał co mam na myśli. Scrum.org stanął przed wyzwaniem “Jak umożliwić wyróżnienie się wyższym certyfikatem nie tworząc dużej przepaści wiedzy i doświadczenia pomiędzy egzaminami?”. Można było oczywiście obniżyć poziom trudności pytań na PSM II, ale trochę było by szkoda. Dobrym wyjściem okazało się stworzenie czegoś pomiędzy. I w ten sposób pojawił się pomysł na egzamin o trudniejszych pytaniach, ale nadal w formie testu wyboru.

Nad zmianami pracowano przynajmniej od roku i pewnie efekt nie zadowoli każdego. Można było zauważyć, że PSM II od pewnego momentu był wyświetlany w profilu jako Professional Scrum Expert (PSE). Następnie testowo pojawił się egzamin Professional Scrum Practitioner (PSP), ale nie był dostępny publicznie. Zatem był pomysł ścieżki Professional Scrum Master -> Professional Scrum Practitioner -> Professional Scrum Expert. Okazało się, że nazewnictwo Practitioner i Expert jest mylące oraz, że sami trenerzy mylili Professional Scrum Practitioner czyli PSP z certyfiktem Scaled Professional Scrum, czyli SPS, który pojawił się wraz z Nexusem. Zatem zostaliśmy przy numeracji poziomów i ścieżką PSM I -> PSM II -> PSM III.

PSM I, PSM II, PSM III

Razem z publikacją zmian Dave West opublikował także jasne określenie co znaczą poszczególne stopnie.

  • PSM I – Podstawowy poziom znajomości Scrum. Certyfikat PSM I potwierdza, że osoba go posiadająca rozumie zawartość Scrum Guide i podstawową koncepcję Scrum. Egzamin potwierdza też zrozumienie jednolitego podejścia do Scrum i znajomości terminologii. Egzamin jest testem wyboru. PSM I jest dla osób na początku kariery w Scrum i wystarczy tutaj tylko wiedza teoretyczna.
  • PSM II –Zaawansowany poziom znajomości Scrum. Certyfikat PSM II potwierdza, że osoba go posiadająca rozumie pryncipia i zasady Scrum będące podwalinami frameworka. Scrum Master na poziomie PSM II potrafi efektywnie zastosować Scrum w złożonych sytuacjach, w prawdziwym świecie. Egzamin jest testem wyboru z sytuacjami do rozwiązania (case study). PSM II jest w zamyśle przeznaczony dla doświadczonych Scrum Masterów, osób, które chcą uczyć lub coachować innych i tutaj przyda się przynajmniej rok praktyki.
  • PSM III –Wybitny poziom znajomości Scrum. Certyfikat PSM III potwierdza, że osoba go posiadająca wykazała się głębokim zrozumieniem stosowania frameworku Scrum, praktyk Scrum i  wartości Scrum.Scrum Master na poziomie PSM II potrafi stosować Scrum w różnych złożonych zespołach i sytuacjach organizacyjnych. Egzamin jest w formie pisemnej odpowiedzi na pytania (essay based). PSM III kierowany jest do osób z dużym doświadczeniem, które pracowały z kilkoma zespołami, a nawet organizacjami.

Co teraz z PSM II?

Jeśli dotychczas miałaś PSM II, to teraz automatycznie dostajesz PSM III. Jeśli ktoś zakupił voucher na egzamin PSM II przed 26 lipca, to de facto jest to voucher na PSM III i może do niego podejść na starych zasadach.

Keep calm and Scrum On!

WordPress PopUp Plugin