Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

Techniki Priorytetyzacji #2 ‑Theme Scoring

by | cze 23, 2019 | Scrum | 0 comments

Rozpoczynamy cykl artykułów o technikach priorytetyzacji. Można powiedzieć, że są to artykuły o zapomnianych technikach priorytetyzacji. Nie będę już pisał dlaczego priorytetyzacja i co oznacza priorytet, bo to było już opisane w poprzednim poście o Theme Screening.

Techniki Priorytetyzacji #1 ‑Theme Screening

Na czym polega technika Theme Scoring?

Technika Theme Scoring, którą nazwałem w książce Scrum i nie tylko Punktowanie Tematów, polega na relatywnym porównaniu Tematów między sobą w kontekście wybranych kryteriów w skali 1–5, gdzie liczby oznaczają:

1 – słabo wpływa na kryterium
5 –bardzo silnie wpływa na kryterium

Dodatkowo w odróżnieniu do Theme Screening kategorie mają określone wagi.

Najlepiej, żeby kryteria oznaczały cele biznesowe.

Instrukcja korzystania z Theme Scoring

  1. Zdefiniuj 5–9 kryteriów wyboru, kierując się tym, co jest ważne dla następnego wydania.
  2. Nadaj Wagę każdemu kryterium. Waga może być określona procentowo.
  3. Oszacuj Tematy w odniesieniu do każdego kryterium przyznając odpowiednią ocenę w skali 1–5.
  4. Oblicz wynik ważony, mnożąc Wagę Kryterium i Ocenę Tematu, rezultat zapisz w kolumnie Wynik ważony.
  5. Podsumuj wartości znajdujące się w kolumnach Wynik ważony dla każdego tematu i rezultaty umieść w odpowiednich komórkach Wynik netto.
  6. Określ priorytet każdego Tematu, porównując Wyniki netto.
  7. Podejmij decyzję, czy Temat wchodzi w skład wydania.

Przykład Theme Scoring wygląda tak:

Przykład Theme Scoring

Przykład Theme Scoring

Na co zwracać uwagę w technice Theme Scoring?

Tutaj wskazówki będą takie same jak w Theme Screening.

Wynik użycia narzędzia będzie tak dobry jak jakość danych do niego wprowadzonych. Jeśli będą to zmyślone dane to wyjdzie nam dziwny wynik. Jeśli użyjemy narzędzia do udowodnienia tezy, którą mamy w głowie, to pewnie ją udowodnimy.

Temat bazowy nie może to być temat potrzebny do spełnienia potrzeb regulatora, ponieważ wiadomo, że ten temat i tak zostanie zrobiony. Tematem bazowym nie może to być temat absolutnie kluczowy, ponieważ logicznym jest, że inne wypadną przy nim słabo.
Do tabelki można dołożyć wiersz z relatywnym kosztem Tematu. Do tego będzie potrzebne relatywne oszacowanie wielkości i potrzebnych capabilities technicznych.

Kiedy i jak wykorzystywać Theme Scoring?

Tak jak w Theme Screening, naturalnym momentem stosowania Theme Scoring jest początek pracy nad produktem, kiedy być może nie mamy jeszcze zespołu, określamy zgrubny zakres i budżet.
Drugi dobry moment to zaplanowanie wydań, czy zbudowanie roadmapy, kiedy decydujemy o dostarczaniu wartości do klienta.

Theme Scoring naturalnie nadaje się do przeprowadzenia w formie warsztatów. Oczywiście dobrym pomysłem jest, żeby na warsztatach pojawili się interesariusze. Product Owner prowadzi taki warsztat, a Scrum Master pomaga facylitować.

Można używać arkusza kalkulacyjnego na rzutniku, tablicy suchościeralnej. Można też skorzystać z narzędzia online od Mike’a Cohn’a, chociaż byłbym ostrożny z wysyłaniem priorytetów i celów biznesowych mojej organizacji do strony internetowej należącej do innej organizacji.

Poznałeś nowe narzędzie? Dobrze byłoby wykorzystać je w praktyce jak najszybciej. Niedługo post o Theme Scoring — dołożymy trochę złożoności do Theme Scoring.

WordPress PopUp Plugin