Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

Wymagania w Agile - Artykuł w REQmagazynStowarzyszenie Inżynierii Wymagań stworzyło nowe czasopismo poświęcone (jak można łatwo wywnioskować) inżynierii wymagań. W pierwszym numerze tego magazynu został opublikowany artykuł Krystiana Kaczora pod tytułem Wymagania w Agile. Z artykułu Wymagania w Agile dowiesz się między innymi jak powinna wyglądać User Story, kto pracuje nad wymaganiami w Agile, jakie narzędzia wspierają pracę z wymaganiami w sposób zwinny, jak wygląda cykl życia wymagania.

Zastanawiałeś się kiedyś czy User Story to wymaganie? Odpowiedź może być zaskakująca.

Zapraszamy do pobrania pierwszego numeru, który jest dostępny pod adresem http://req.wymagania.org.pl/magazyn/pobierz-magazyn/

WordPress PopUp Plugin