Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)
Exploratory Testing

Foto by jurvetson

James Bach umieścił na swoim blogu cytat na temat metod prowadzenia badań naukowych. Most of the technology of ‘confirmatory’ non-qualitative research in both the social and natural sciences is aimed at preventing discovery. When confirmatory research goes smoothly, everything comes out precisely as expected. Received theory is supported by one more example of its usefulness, and requires no change. As in everyday social life, confirmation is exactly the absence of insight. In science, as in life, dramatic new discoveries must almost by definition be accidental (‘serendipitous’). Indeed, they occur only in consequence of some mistake. Kirk, Jerome, and Miller, Marc L., Reliability and Validity in Qualitative Research (Qualitative Research Methods).

Sage Publications, Inc, Thousand Oaks, CA, 1985.

Tłumaczenie

Większość technologii niejakościowych badań potwierdzających w zarówno społecznych jak i przyrodniczych naukach ma na celu niedopuszczenie do odkrycia. kiedy badania potwierdzające przebiegają sprawnie, wszystkie wyniki są takie jak oczekiwano. Teoria zostaje podparta przez kolejny przykład jej użyteczności i nie nie w ten sposób nie wymaga zmian.Tak jak w codziennym życiu społecznym, potwierdzenie jest dokładnie brakiem wglądu. W nauce tak jak w życiu, nowe dramatyczne odkrycia muszą niemalże ze względu na swoją definicję być przypadkowe. I rzeczywiście występują jedynie w wyniku jakiejś pomyłki.

Wyjaśnienie

O co chodzi, co to ma współnego z testowaniem i skąd ta euforia? Już tłumaczę. Powyższy fragment mówi o tym, że zaplanowane badania potwierdzające teorię będą miały przewidziany przebieg i mają za zadanie udowodnić, że teoria jest słuszna i działa. Badani przeprowadzone w ten sposób nie dają nam wglądu w działanie systemu a jedynie potwierdzenie przypuszczeń, które mogą być tylko w jakimś stopniu prawdziwe. Przełomowe odkrycia zawsze nastepowały i następują jedynie jako konsekwencja błedu lub experymentów. Przykłady: słynne niebieskie tabletki na potencję miały być lekiem na serce, żarówka powstała na skutek ponad tysiąca eksperymentów gdzie na przykład korzystano z wąsów rudego kota, zanim Edisson doszedł do drucika Wolframu.

Co z tego wynika dla testowania? Testując jedynie w sposób potwierdzający specyfikację i wykonując przewidziane w teorii zadania systemu, sprawdzając założoną w teorii charakterystykę sytemu jedynie potwierdzasz teorię i nie uzyskujesz wglądu w to jaki system jest. Jedynie testowanie eksploracyjne może znaleźć nieprzewidziane zachowania i niespodziewane bugi w systemie. Możesz potwierdzić, że pewnych błedów nie ma, ale nie znaleźć powaznych, które tkwią w systemie.

WordPress PopUp Plugin