Szkolenie Facylitacja w Scrum

Agile, Scrum, Praktyka, Facylitacja, Postawa facylitatora

Rola Scrum Mastera łączy w sobie wiele postaw: mentor, nauczyciel, służebny przywódca, coach, agent zmiany, usuwacz przeszkód, facylitator.

Ostatnio obserwujemy coraz większe zainteresowanie postawą facylitatora. Równocześnie najwięcej narzekania na Scrum jest związane z wielką liczbą “spotkań” oraz brakiem ich efektywności. Powoduje to zainteresowanie wśród Scrum Masterów znalezieniem odpowiedzi na pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby wydarzenia osiągały zamierzone rezultaty, a zespoły były zaangażowane w te wydarzenia.

[for better meetings] you have to be really clear on purpoose right from the very beginning — and then, the product you want to create.” — Michael Wilkinson

Szkolenie jest prowadzone w formacie symulacji sytuacji realnych. Pracując w zespołach, każdy uczestnik będzie miał okazję do facylitacji wybranego wydarzenia. W ramach szkolenia na praktycznych przykładach i na praktycznych symulacjach zanurzymy się w każde Wydarzenie Scrum oraz wydarzenia pomagające w tworzeniu Backlogu Produktu oraz tworzeniu Zespołów.

Cel szkolenia “Facylitacja w Scrum”

 • Zrozumienie czym jest facylitacja
 • Poznanie podstaw facylitacji
 • Zgłębienie postawy Scrum Mastera jako facylitatora
 • Poznanie stylów facylitacji
 • Wykorzystanie Liberating Structures w wydarzeniach Scrum
 • Poznanie innych narzędzi niż Liberating Structures
 • Uzyskanie większej produktywności zespołu
 • Zwiększenie efektywności wydarzeń Scrum
 • Wymiana doświadczeń z facylitacji
 • Uzyskanie odpowiedzi na to, jak osiągnąć zaangażowanie Zespołu na wydarzeniach Scrum

Adresaci szkolenia “Facylitacja w Scrum”

 • Scrum Masterzy
 • Agile Coachowie
 • Product Ownerzy
 • Członkowie Zespołów Deweloperskich
 • Kierownicy Liniowi
 • Kadra Menadżerska
 • Kierownicy Projektów/Project Managerowie
 • Osoby pracujące w Zespołach Scrum

Mocne strony szkolenia “Facylitacja w Scrum”

Szkolenie Facylitacja w Scrum jest prowadzone przez doświadczonych Agile Coachów, którzy na co dzień pracują na różnych poziomach organizacji, wspierając je w drodze ku zwinności. Pracując z organizacją, pomagamy w facylitacji wydarzeń Scrum od poziomu Daily Scrum do Big Room Planning z ponad 100 uczestnikami.

W trakcie szkolenia dzielimy się doświadczeniami z Transformacji Agile i Scrum oraz różnymi sposobami rozwiązywania problemów. Szkolenie jest specjalnie skonstruowane w taki sposób, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia praktycznego i doprowadzić do tego, żeby wydarzenia angażowały grupę, wnosiły prawdziwą wartość, a wiedza pozostała w głowie jeszcze na długi czas po szkoleniu.

Na szkoleniu szeroko wykraczamy poza Scrum. Dużo czasu poświęcamy procesowi budowania zespołu. Pokazujemy jak w miejscu, w którym jest twój Zespół teraz, stworzyć High Performing Agile Team. Pokazujemy szeroki wachlarz metod oraz narzędzi, które będziesz mógł świadomie zastosować w swojej codziennej pracy od razu po szkoleniu. Pokazujemy też inne sposoby rozwiązywania problemów niż facylitacja.

Korzyści szkolenia “Facylitacja w Scrum”

 • Pierwsze szkolenie na rynku, które pokazuje jak we właściwy sposób korzystać z postawy facylitatora w Scrumie
 • Rozwiązanie często spotykanych, prawdziwych trudnych przypadków
 • Możliwość spróbowania swoich sił w roli facylitatora przy facylitacji Wydarzeń Scrum w ramach szkolenia – ćwiczenie w bezpiecznym środowisku
 • Dwa dni intensywnych warsztatów opartych o praktykę
 • Możliwość rozwiązania praktycznych problemów
 • Przejście z zespołem przez cały Sprint korzystając z postawy facylitatora

Plan Szkolenia “Facylitacja w Scrum”

 1. Wprowadzenie do facylitacji — czym jest Facylitacja? Facylitator a inne postawy? Scrum Master a postawa facylitatora? Modele facylitacji.
 2. Jak poprowadzić grupę dla stworzenia Zespołów – jak wspierać proces grupowy i przyspieszyć przejścia do fazy performing?
 3. Jak poprowadzić Zespół Scrum do stworzenia Backlogu produktu – jak zbudować wspólną świadomość, cele i plany? Jak spowodować zwiększenie zaangażowanie już na początku tworzenia Zespołu?
 4. Jak się przygotować do wydarzeń (nie tylko Scrumowych) dla podniesienia ich efektywności?
 5. Planowanie Sprintu – jak planować, żeby dostarczać Przyrosty w sposób przewidywalny?
 6. Praca w grupach nad budowaniem produktu – jak wygląda facylitacja na co dzień?
 7. Daily Scrum – jak naprawdę powinien wyglądać i jaki przynieść efekt?
 8. Refinement Backlogu Produktu – jak ustawić efektywny proces współpracy Zespołu Deweloperskiego oraz Product Ownera dla utrzymania Backlogu Produktu na wysokim poziomie przejrzystości oraz szczegółowości?
 9. Sprint Review – jakie elementy powinny być zawarte oraz co powinno być rezultatem?
 10. Sprint Retrospective – jak prowadzić Retrospekcję w interesujący sposób? Jak angażować poszczególne osoby? Jak spowodować trwałe zmiany zwiększające efektywność?

Parametry szkolenia

 • 2 dni po 8 godzin szkolenia
 • Szkolenie jest oparte o zdobycie doświadczenia praktycznego z odpowiednią dawką teorii
 • Maksymalna wielkość grupy to 16 osób
 • Język szkolenia: polski i angielski
 • Cena Early Bird: 1200 PLN netto — do 3 tygodni przed szkoleniem,
 • Cena Regularna: 1500 PLN netto

Wymagania

 • Nie ma szczególnych wymagań dla uczestników tego szkolenia poza przeczytaniem Scrum Guide
 • Osoby, które już mają doświadczenie w Scrum, w szczególności w roli Scrum Mastera na pewno uzyskają więcej korzyści
 • Dobrym przygotowaniem jest przeczytanie artykułów oraz postów zamieszczonych na naszym blogu w sekcji Scrum

Terminy Szkoleń Facylitacja w Scrum

Data Wydarzenie Miasto Cena Zapisy
15-Mar-2021 Facylitacja w Scrum Online 1500.00 Zapisz się

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego

Szkolenia Scrum.org są dostępne także jako szkolenia zamknięte