Jakość stron WWW

Zawsze jak się wyda­ję, że dno zostało osiąg­nięte, zna­jdzie się ktoś kto weźmie szpadel i będzie kopał dalej.

Oto strona web­mas­tera: http://govindtiwari.blogspot.com

Jeżeli chcesz sko­rzys­tać z jego usług, to możesz zadz­wonić, ale tylko w niedzielę. Jak na taką ilość wejść z całego świa­ta, to ser­w­er nieźle to znosi wiz­y­ty z całego świa­ta. Chce wierzyć, ze to tylko ponury żart. Z drugiej strony dużo pra­cy zostało w to coś włożone (są jeszcze strony pow­iązane), więc komu by się chci­ało tyle robić dla żar­tu.

Dekoder do rozmów z podwykonawcą

Dekoder do rozmów z podwykonawcą

Ile razy pra­cow­ałeś z pod­wykon­aw­cą i nie mogłeś się s nim dogadać? Ile razy nie zrozu­mi­ałeś dlaczego fir­ma out­sor­cin­gowa mówi co innego, a co innego dostar­cza? Może testy nie zostały wyko­nane na czas? Dostar­c­zone opro­gramowanie było nie przetestowane? Roiło się od błedów? Zaraz dowiesz się dlaczego.

Wake up

Wake up

Zaczni­jmy nowy dzień z Garfiel­dem!

Pozwól, że się podzielę z Tobą pewny­mi wskazówka­mi, żeby osiągnąć lep­sze rezul­taty i pode­jś­cie niż Garfield. Popi­ja­jąc swój ulu­biony, poran­ny napój, pomyśl o nowym dniu i zadaj sobie te pyta­nia:

Ile przy­jem­noś­ci mogę dzisi­aj znieść?
Ile cud­ownych rzeczy przy­darzy mi się dzisi­aj?

Daj znać w komen­tarzach czy ten sposób zadzi­ałał, albo podziel się swoim sposobem na pobód­kę.

kiedy odkryjemy, iż padł koń

…kiedy odkry­je­my, iż padł koń, na którym jedziemy, najlep­szym wyjś­ciem jest z niego zsiąść. Jed­nakże w biz­ne­sie znane są również inne strate­gie.