Anetta Wróblewska

Trener umiejętności miękkich

Doświadczony trener i coach z ponad 11-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji programów rozwojowych skierowanych do różnorodnych grup odbiorców. W wielu organizacjach zajmowała się doradztwem na poziomie tworzenia struktur i procesów. Wspierała kadrę menadżerską oferując analizę, ocenę oraz programy wdrożeniowe i naprawcze w zakresie ZZL.

Anetta Wróblewska realizowała projekty szkoleniowe i doradcze dla administracji państwowej. Prowadzi coaching kadry zarządzającej oraz specjalistów, skoncentrowany na podnoszeniu kompetencji, modelowaniu czynników sukcesu oraz planowaniu i intensyfikowaniu kariery. Doświadczenie zawodowe budowała w działach sprzedaży firm związanych z obrotem nieruchomościami, telekomunikacją i mediami, współpracowała między innymi z Agora S.A. oraz P.T.K. Centertel. Była odpowiedzialna za budowanie kontaktów z klientami, negocjacje, zarządzała zespołami sprzedażowymi. Indywidualnie i zespołowo uzyskiwała wyróżnienia za osiągane wyniki. Tworzyła struktury sprzedażowe, odpowiadała za rekrutację i rozwój pracowników. Przez kilka lat kierowała zbudowanymi przez siebie od podstaw firmami. Zawdzięczały one sukces dynamizmowi i wdrażaniu innowacyjnych pomysłów, rzetelności i profesjonalnemu budowaniu sieci kontaktów z klientami. Realizowała projekty rozwojowe dla ponad 100 organizacji, przeprowadziła ponad 1100 dni szkoleń i warsztatów oraz ponad 500 sesji coachingowych. Od 2005 roku zajmuje się rozwojem kompetencji pracowników w różnych organizacjach.

Kluczowe Umiejętności

  • szkolenia menedżerskie: przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywacja,
  • zarządzanie zmianą
  • szkolenia ogólnorozwojowe: efektywność osobista, zarządzanie czasem, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem,
  • zarządzanie konfliktem, sztuka prezentacji
  • negocjacje
  • sprzedaż i obsługa klienta
  • coaching
  • mentoring

Certyfikaty