Andrii Glushchenko

Andrii Glushchenko

Andrii Glushchenko

Agile Coach, Scrum Master, Trener

Andrii Glushchenko zdobył doświadczenie jako Scrum Master i Agile Coach w różnorodnych organizacjach w Polsce i zagranicą. Andrii potrafi zarażać pasją i entuzjazmem do budowania wspaniałych produktów, budowania zespołów high‐performing i transformacji organizacji. Zawsze znajduje kreatywne rozwiązania i nigdy nie przestaje się uczyć.

Andrii sprawdził się doskonale jako Scrum Master będąc liderem wspierającym w dążeniu do samo‐organizacji i ciągłego doskonalenia. Andrii bardzo szybko zaczyna działać jako agent zmiany dla całej organizacji silnie w spierając Transformacje Agile w dużej skali.

Andrii posiada następujące certyfikaty:

  • Professional Scrum Master I

W zależności od sytuacji Andrii potrafi dopasować najbardziej efektywne podejście z wachlarza technik facylitacji, profesjonalnego coachingu, konsultacji czy rozwiązywania konfliktów.