Andrii Glushchenko

Andrii Glushchenko

Andrii Glushchenko

Agile Coach, Scrum Master, Trener

Andrii Glushchenko zdobył doświadczenie jako Scrum Master i Agile Coach w różnorodnych organizacjach w Polsce i zagranicą. Osoby, które z nim współpracują są bardzo szybko zaskakiwane jego dojrzałością, doświadczeniem i wiedzą w tak młodym wieku. Andrii potrafi zarażać pasją i entuzjazmem do budowania wspaniałych produktów, budowania zespołów high-performing i transformacji organizacji. Andrii jest liderem, który ma duże skupienie na celu. Jeśli na jego drodze znajdują się przeszkody, tym gorzej dla przeszkód. Andrii ma rzadką umiejętność głębokiego słuchania. Szanuje rozmówcę i inspiruje zadając głębokie pytania nawet jeśli nie zgadza się z jego poglądami. Zawsze znajduje kreatywne rozwiązania i nigdy nie przestaje się uczyć.

Andrii sprawdził się doskonale jako Scrum Master będąc liderem wspierającym w dążeniu do samo-organizacji i ciągłego doskonalenia. Andrii bardzo szybko zaczyna działać jako agent zmiany dla całej organizacji silnie w spierając Transformacje Agile w dużej skali.

W zależności od sytuacji Andrii potrafi dopasować najbardziej efektywne podejście z wachlarza technik facylitacji, profesjonalnego coachingu, konsultacji czy rozwiązywania konfliktów.

Andrii jest Servant Leaderem Agile Center w BGŻ BNP Paribas i kieruje Transformacją Agile w tym banku.

International Scrum Caretaker

Andrii posiada następujące certyfikaty:

  • Professional Scrum Master I
  • Professional Scrum Master II