Adam Roman

dr hab. Adam Roman

dr hab. Adam Roman

Trener ISTQB

Adama można przedstawić krótko człowiek - encyklopedia testowania. Adam Roman - doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dobrze przeczytałeś, doktor habilitowany. Teraz spójrz na zdjęcie, jeszcze raz na przeczytaj. Od wielu lat prowadzi zajęcia z testowania oprogramowania i zapewniania jakości. Trener kursów ISTQB oraz prelegent wielu konferencji naukowych oraz branżowych związanych z testowaniem (TestWarez, TestingCup, WarszawQA, KraQA i in.). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. badania nad nowymi metrykami jakości oprogramowania, testowaniem mutacyjnym oraz efektywnymi technikami projektowania testów. Jest autorem ponad monografii „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” (PWN 2015, ponad 1000 stron), a także współtwórcą studiów podyplomowych „Testowanie oprogramowania” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zwolennik krytycznego myślenia, racjonalnego działania i myślenia systemowego..

Specjalizacja:

  • Zapewnienie jakości
  • Testowanie oprogramowania
  • ISTQB

Szkolenia, które prowadzi Adam:

Share This