Szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

ISTQB Certified Tester Foundation Level

Szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy powstało jako odpowiedź na potrzebę usystematyzowania wiedzy na temat testowania oprogramowania, a także sposób na profesjonalizację zawodu testera. Najpierw mieliśmy dwa osobne, chociaż bardzo podobne standardy ISEB i ISTQB, aż w marcu 2010 nastąpiło połączenie, i został tylko standard International Software Testing Qualifications Board. W Polsce ISTQB jest reprezentowane przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Na podstawie dostępnych standardów i norm takich organizacji jak IEEE, BCS, czy ISO ISTQB skompilowało syllabus, czyli podręcznik testowania poziomu podstawowego, a następnie dla poziomów zaawansowany i ekspercki. Pojawił się także słownik terminów testerskich. SJSI przetłumaczyło i udostępniło te dokumenty w języku polskim. Na podstawie syllabusa i słownika został zbudowany egzamin certyfikujący i właśnie na tych materiałach bazuje szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy. Nie martw się, nie prowadzimy szkolenia przez czytanie slajdów na głos. Mamy inne metody, które pozwalają przyswajać wiedzę potrzebną do pracy i do zdania egzaminu w sposób bardziej skuteczny.

tester: Wykwalifikowany profesjonalista, zaangażowany w testowanie modułu lub systemu.

Adresaci szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (ang. ISTQB Certified Tester Foundation Level) wprowadza w temat testowania osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę testerską. Ponadto szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają już pewne doświadczenie i chciałyby usystematyzować swoją wiedzę z tego zakresu.

Ścieżka certyfikacyjna ISTQB

Cel szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu testowania oprogramowania według standardu organizacji ISTQB. Dodatkowo odbycie tego szkolenia zapewnia bardzo dobre przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (ISTQB CTFL). Wskazówki jak zdać egzamin ISTQB CTFL znajdziesz w osobnym artykule na ten temat.

Mocne strony szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

QAgile ISTQB Accredited Training ProviderJesteśmy akredytowanym dostawcą szkoleń ISTQB. Standard testowania ISTQB jest najbardziej popularną i najszerzej rozpoznawaną ścieżką certyfikacyjną dla profesjonalnych testerów. Szkolenie prowadzi trener, praktyk testowania, który posiada certyfikat ISTQB Certified Tester Advanced Level. Trenerzy prowadzący szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy:

 1. Krystian Kaczor, Akredytowany Trener ISTQB
 2. Adam Roman, Akredytowany Trener ISTQB

Korzyści szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Po szkoleniu ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy uczestnicy:

 • zwiększą swoją świadomość procesów wytwarzania oprogramowania i kontekstu, w którym pracują,
 • potrafią projektować lepsze, bardzie skuteczne procedury testowe,
 • lepiej rozumieją zagadnienia związane z testowaniem,
 • potrafią rozwiązywać zadania i odpowiadać na pytania egzaminu ISTQB poziom podstawowy,
 • odpowiedzą prawidłowo na większość pytań zadawanych w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko tester.

Wymagania szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Nie ma szczególnych wymagań dla uczestników tego szkolenia i nie wymaga ono specjalnego przygotowania. ISTQB rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania. Z dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu tego szkolenia wnioskujemy, że doświadczenie może pomagać, bo łatwiej jest wyobrazić sobie pewne sytuacje. Doświadczenie może też przeszkadzać, bo w wielu firmach proces testowania i praktyki wyglądają zupełnie inaczej niż w syllabusie ISTQB. Dobrym pomysłem przed przyjściem na szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy jest przeczytanie Syllabusa ISTQB i przejrzenie słownika.

Parametry szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

2,5 dnia po 8 godzin szkolenia, czyli przez dwa pełne dni i 4 godziny ostatniego dnia. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Szkolenie jest dostępne w językach:

 • polski
 • English

Uczestnicy otrzymują wydrukowany komplet materiałów, w tym:

 • Syllabus ISTQB
 • Słownik pojęć i terminów testerskich
 • Ćwiczenia
 • Egzamin próbny

Za dodatkową opłatą możliwe jest również podejście do egzaminu ISTQB CTFL w trzecim dniu szkolenia. Uczestnicy podchodzący do egzaminu ISTQB CTFL, zdają go w formie elektronicznej. Wynik egzaminu jest znany od razu po jego zakończeniu.

Plan Szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Podstawy testowania

 • Co to jest testowanie?
 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Ogólne zasady testowania
 • Podstawowy proces testowy
 • Psychologia testowania
 • Kodeks etyczny

Testowanie w cyklu życia oprogramowania

 • Modele wytwarzania oprogramowania
 • Poziomy testów
 • Typy testów
 • Testowanie pielęgnacyjne

Statyczne techniki testowania

 • Proces przeglądu
 • Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

Techniki projektowania testów

 • Proces rozwoju testów
 • Kategorie technik projektowania testów
 • Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
 • Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
 • Techniki oparte na doświadczeniu
 • Wybór technik testowania

Zarządzanie testowaniem

 • Organizacja testów
 • Planowanie i szacowanie testów
 • Monitorowanie postępu testów i nadzór
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Ryzyko a testowanie
 • Zarządzanie incydentami

Testowanie wspierane narzędziami

 • Typy narzędzi testowych
 • Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko
 • Wdrażanie narzędzi w organizacji

Egzamin (opcjonalnie)

Uczestnicy o szkoleniu ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Czytałam Syllabus kilka razy, ale prawie nic nie pozostawało w głowie. Szkolenie dało mi bardzo dużo. Lepiej rozumiem co dzieje się na projekcie i … zdałam egzamin na 95%!

Ania

Testerka, IT Kontrakt

Bałem się, że to szkolenie będzie nudne jak inne, które miałem. A tu nie zauważyłem nawet jak czas mi zleciał. Widać było pasję u trenera.

Olek

Test Lead, Roche

Z samej praktyki cieżko by było przygotować się do egzaminu, bo praktyka sobie, a teoria sobie. Na reszcie ktoś potrafił mi wytłumaczyć te zadania!

Beata

Senior Tester

Tempo było dosyć intensywne, ale może dzięki temu przerobiliśmy cały materiał. Wołałbym egzamin trochę później, bo po dwóch dniach szkolenia zmęczenie już się pojawiło. Widać, że trener ma praktykę i potrafi wszystko wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał. Polecam tego allegrowicza.

Jakub

QA Tester

Bardzo wartościowe szkolenie. Był konkret, były anegdoty i przykłady. Trochę dużo teorii, ale bez tego cieżko podejść do egzaminu.

Wojtek

Analityk

Dziękuję za świetne szkolenie. Zdecydowanie przekroczyło moje oczekiwania. Wróce na pewno na poziom advanced.

Paweł

QA Engineer