Szkolenie IQBBA Certyfikowany Analityk Biznesowy Poziom Podstawowy

iqbba-podstawowy-qagile

Adresaci
Szkolenie IQBBA Certyfikowany Analityk Biznesowy Poziom Podstawowy (ang. Certified Business Analyst Foundation Level) przeznaczone jest przede wszystkim dla osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności analizy biznesowej. Propozycja dedykowana jest w szczególności dla analityków, projektantów usług i produktów, właścicieli produktu oraz wszystkim pracującym z analizą danych.
Cel Szkolenia
Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowego procesu, metod i narzędzi mających zastosowanie w dziedzinie analizy biznesowej. Jak również poznają aspekty innowacji i doskonalenia procesów biznesowych. Uczestnicy będą w pełni przygotowani do egzaminu IQBBA Certyfikowany Analityk Biznesowy Poziom Podstawowy.
Wymagania
Nie ma szczególnych wymagań dla uczestników tego szkolenia.
Parametry
3 dni po 6 godzin szkolenia netto. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Szkolenie prowadzi doświadczony trener (ponad 10 lat międzynarodowego doświadczenia).
Za dodatkową opłatą możliwe jest również podejście do egzaminu.
Plan Szkolenia

Podstawy Analizy Biznesowej

 • Dlaczego Analiza Biznesowa jest niezbędna?
 • Czym jest Analiza Biznesowa?
 • Kluczowe koncepcje Analizy Biznesowej
 • Obszary wiedzy
 • Zadania i odpowiedzialności

Analiza Przedsiębiorstwa

 • Identyfikacja i analiza interesariuszy
 • Analiza Przedsiębiorstwa – identyfikacja procesów biznesowych
 • Definicja potrzeb i celów biznesowych
 • Definicja Przypadku Biznesowego
 • Określanie zakresu rozwiązania i podejścia

Planowanie procesu Analizy Biznesowej

 • Planowanie komunikacji w Analizie Biznesowej
 • Planowanie procesu Zarządzania Wymaganiami
 • Proces Zarządzania Konfiguracją i Zmianami
 • Wybór narzędzi i technik

Pozyskiwanie wymagań

 • Koncepcja pozyskiwania wymagań
 • Zarządzanie zakresem wymagań
 • Możliwość śledzenia wymagań
 • Dokumentacja wymagań
 • Komunikacja
 • Standardy

Analiza wymagań

 • Organizacja wymagań
 • Modelowanie i specyfikacja
 • Definiowanie założeń i ograniczeń
 • Weryfikacja i walidacja
 • Zapewnienie Jakości

Walidacja rozwiązania

 • Ocena
 • Walidacja

Narzędzia i techniki

 • Narzędzia do Analizy Biznesowej
 • Techniki Analizy Biznesowej

Kompetencje

 • Wiedza dziedzinowa
 • Umiejętności miękkie
 • Umiejętności facylitacji

Doskonalenie procesu

 • Symulacja i prze-projektowanie procesu

Innowacja, projekt i klient

 • Rola innowacji
 • Konkurencja i badania rynku
 • Myślenie projektowe
 • Podstawowe metody, narzędzia i techniki
 • Praca z użytkownikiem końcowym

Egzamin (opcjonalnie)

Zapytaj o możliwość zorganizowania szkolenia

Share This