Szkolenia Scrum i Agile z praktykami

Szkolenia Professional Scrum ze scrum.org

Professional Scrum Product Owner

Professional Scrum Product Owner

Dla Prod­uct Own­era
Nauczysz się zarządzać pro­duk­tem
Co się dzieje przed pier­wszym Sprint­em?
Zaplanu­jesz rozwój pro­duk­tu w Case Study
Pode­jdziesz do egza­minu PSPO I z dar­mową powtórką

Szczegóły

Professional Scrum Master

Professional Scrum Master

Dla Scrum Mas­tera
Zosta­niesz Mis­trzem Scrum
Poz­nasz Scrum w naj­drob­niejszych szczegółach
Dowiesz się jak reagować trud­nych sytu­ac­jach
Pode­jdziesz do egza­minu PSM I z dar­mową powtórką

Szczegóły

Professional Scrum Foundations

Professional Scrum Foundations

Dla Zespołu Devel­op­er­skiego
Poz­naj i poczuj Scrum od pod­staw
Symu­lac­ja pra­cy w Sprint­ach
Zrozu­miesz dlaczego Scrum dzi­ała
Zbudu­jesz z zespołem przy­rost pro­duk­tu
Vouch­er na egza­min PSM I w cenie

Szczegóły

Autorskie szkolenia Scrum i Agile

 

Szkolenie Scrum Koncentrat

Scrum Koncentrat

Scrum w jeden dzień Wszys­tko czego potrze­bu­jesz wiedzieć o Scrum
Samo gęste!
Skon­cen­truj się na Scru­mie

Szczegóły

Scrum i nie tylko

Scrum i nie tylko

Więcej niż Scrum Teo­ria plus prak­ty­ki, których potrze­bu­jesz na co dzień
Będziesz potrafił korzys­tać ze Scrum już następ­nego dnia

Szczegóły

Agile Coaching Academy

Agile Coaching Academy

Zostań Agile Coachem Jak prowadz­ić coach­ing?
Na czym powinien znać się Agile Coach?
Rozwiązy­wanie prawdzi­wych przy­pad­ków
Wymienisz się pomysła­mi i tech­nika­mi z inny­mi

Szczegóły

Szkolenia Agile Testing

Agile Testing

Od zera do Agile Testera w 3 dni
Czym są Agile i Scrum?
Gdzie tutaj jest miejsce dla testera?
Jak testować, żeby zdążyć w Sprin­cie?
Jakich narzędzi potrze­bu­ję?

Szczegóły

ISTQB Agile Tester

ISTQB Agile Tester

Jak prze­jść z pode­jś­cia trady­cyjnego na Agile?
Co się zmienia w pra­cy testera w Agile?
Rozsz­erz cer­ty­fikat ISTQB CTFL o dodatek Agile

Szczegóły

Szukasz czegoś więcej? Potrzebujesz szkolenia szytego na miarę?

Zapy­taj o szkole­nie zamknięte