Szkolenie ISTQB Kierownik Testów Poziom Zaawansowany

Adresaciistqb-ctal-test-manager-qagile
Szkolenie ISTQB Kierownik Testów Poziom Zaawansowany (ang. ISTQB Certified Tester Advanced Test Manager) jest skierowane do certyfikowanych testerów posiadających certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level). ISTQB Test Analyst przeznaczone jest dla praktyków i wymaga doświadczenia zawodowego w pracy z zarządzaniem testami w organizacjach. Certyfikacja na wskazanym poziomie prowadzi do uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie tytułu i uprawnień do świadomej analizy testów na zaawansowanym poziomie.
Cel Szkolenia
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB CTAL Test Manager i omówienie wiedzy z zakresu Certified Tester Advanced Level Syllabus Test Manager. Oprócz tego trener przybliży rolę umiejętności miękkich oraz sztukę budowania zespołu.
qagile-istqb-sciezka-szkolen
Mocne strony szkolenia
Wykłady omawiające teorię z zakresu sylabusa są uzupełniane przykładami z doświadczenia trenera, dyskusjami o przypadkach z pracy kursantów i specjalnie zaprojektowanymi ćwiczeniami utrwalającymi wiedzę. Trener prowadzący szkolenie jest autorem książki „Scrum i nie tylko” wydawnictwa PWN, która została napisana na podstawie ponad 4 lat doświadczenia w szkoleniu zespołów z zakresu wiedzy Agile Testing, ponad 9 lat doświadczenia w testowaniu i ponad 8 lat doświadczenia z Agile. Obszerna wiedza trenera została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. ISTQB CTAL TM, ISTQB Certified Agile Tester, Certified Scrum Professional, Professional Scrum Master I, Certified Scrum Master, PMI Agile Certified Practitioner.
Wymagania
Uczestnicy powinni posiadać certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie Foundation Level. Ponieważ egzamin jest dostępny tylko w języku angielskim, wymagane jest posługiwanie się tym językiem w stopniu wystarczającym do przeczytania sylabusa ze zrozumieniem
Parametry
5 dni po 6 godzin szkolenia netto + przerwy Maksymalna wielkość grupy to 16 osób. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim z wykorzystaniem terminologii angielskiej.