Szkolenie REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań Poziom Podstawowy

reqb-podstawowy-qagile

Adresaci
Szkolenie REQB®  Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań Poziom Podstawowy (ang. Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level) przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z pracą z wymaganiami. Propozycja dedykowana jest w szczególności dla kierowników projektów, przedstawicieli biznesu, programistów, analityków biznesowych, testerów i członków zespołów zapewniających jakość.
Cel Szkolenia
Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowego procesu, metod i narzędzi mających zastosowanie w dziedzinie wymagań. Szkolenie dostarcza podstawowej terminologii na temat inżynierii wymagań, oraz przedstawia kompletny proces potrzebny do efektywnego zarządzania wymaganiami. Uczestnicy będą w pełni przygotowani do egzaminu REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań Poziomu Podstawowego.
Wymagania
Nie ma szczególnych wymagań dla uczestników tego szkolenia.
Parametry
2 dni po 6 godzin szkolenia netto. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Szkolenie prowadzi doświadczony trener (ponad 10 lat międzynarodowego doświadczenia).
Za dodatkową opłatą możliwe jest również podejście do egzaminu.
Plan Szkolenia

Podstawy

 • Standardy i normy
 • Czym jest wymaganie

Procedury i procesy

 • Modele procesowe
 • Proces inżynierii wymagań

Zarządzanie projektem i zarządzanie ryzykiem

 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie ryzykiem

Odpowiedzialności i role

 • Podstawowe role
 • Zadania w inżynierii wymagań

Identyfikacja wymagań

 • Klient
 • Wizja i cele projektu
 • Identyfikacja interesariuszy
 • Techniki identyfikacji wymagań
 • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
 • Opis wymagań

Specyfikacja wymagań

 • Specyfikacja
 • Procedura
 • Formalizacja
 • Jakość Wymagań

Analiza wymagań

 • Wymagania i rozwiązania
 • Metody i Techniki
 • Analiza zorientowana obiektowo
 • Szacowanie Kosztów
 • Określanie priorytetów
 • Akceptacja wymagań

Śledzenie wymagań

 • Śledzenie wymagań w projekcie
 • Zarządzanie zmianą
 • Metryki

Zapewnienie jakości

 • Czynniki wpływające na sukces inżynierii wymagań
 • Zapewnienie jakości poprzez testowalność

Wybór narzędzi

 • Zalety narzędzi
 • Kategorie narzędzi

Egzamin (opcjonalnie)