Szkolenie ISTQB Agile Tester

istqb-ctfl-agile-tester-qagile

Adresaci ISTQB Agile Tester
Szkolenie ISTQB Agile Tester (ang. ISTQB Agile Tester) jest skierowane do certyfikowanych testerów posiadających certyfikat ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy (Certified Tester) przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level). ISTQB Agile Tester jest rozszerzeniem standardu ISTQB Certified Tester Foundation Level i jak wskazuje nazwa szkolenia, ta propozycja skupia się na omówieniu testowania w środowisku metod zwinnych. Propozycja dotyczy zarówno osób, dla których Agile jest nowe jak i osób, które już posiadają pewne doświadczenie i chcą uporządkować swoją wiedzę pod kątem podejścia do egzaminu certyfikującego.
Cel Szkolenia ISTQB Agile Tester
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB Agile Tester i omówienie wiedzy z zakresu Certified Tester Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester. Oprócz tego trener przybliży zmianę paradygmatu testowania w środowiskach metod zwinnych takich jak Scrum i XP oraz rolę testera w zespołach Agile.
qagile-istqb-sciezka-szkolen
Mocne strony szkolenia
Wykłady omawiające teorię z zakresu sylabusa są uzupełniane przykładami z doświadczenia trenera, dyskusjami o przypadkach z pracy kursantów i specjalnie zaprojektowanymi ćwiczeniami utrwalającymi wiedzę. Trener prowadzący szkolenie jest autorem książki „Scrum i nie tylko” wydawnictwa PWN, która została napisana na podstawie ponad 4 lat doświadczenia w szkoleniu zespołów z zakresu wiedzy Agile Testing, ponad 9 lat doświadczenia w testowaniu i ponad 8 lat doświadczenia z Agile. Obszerna wiedza trenera została potwierdzona licznymi certyfikatami m.in. ISTQB CTAL TM, ISTQB Certified Agile Tester, Certified Scrum Professional, Professional Scrum Master I, Certified Scrum Master, PMI Agile Certified Practitioner.
Wymagania
Uczestnicy powinni posiadać certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie Foundation Level. Ponieważ egzamin jest dostępny tylko w języku angielskim, wymagane jest posługiwanie się tym językiem w stopniu wystarczającym do przeczytania sylabusa ze zrozumieniem
Parametry
2 dni po 6 godzin szkolenia netto + przerwy Maksymalna wielkość grupy to 16 osób. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim z wykorzystaniem terminologii angielskiej.
Plan Szkolenia ISTQB Agile Tester

Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie trenera i grupy
 • Omówienie celów i agendy szkolenia
 • Omówienie ISTQB CFTL Agile Tester Addon

Zwinne Wytwarzanie Oprogramowania (150 minut)

 1. Podstawy Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania
  • Zwinne Wytwarzanie Oprogramowania i Manifest Agile
  • Podejście Całego Zespołu
  • Wczesna i Częsta Informacja Zwrotna
 2. Zagadnienia Zwinnych Podejść
  • Podejścia do Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania
  • Wspólne Tworzenie User Story
  • Retrospektywy
  • Ciągła Integracja
  • Planowanie Wydania i Iteracji

Podstawowe Zasady, Praktyki i Procesy Testowania w Agile (105 minut)

 1. Różnice Pomiędzy Testowaniem w Podejściu Tradycyjnym i Agile
  • Aktywności Testowe i Developerskie
  • Produkty Pracy Projektu
  • Poziomy Testów
  • Narzędzia Zarządzania Testami i Konfiguracją
  • Opcje Organizacyjne dla Niezależnego Testowania
 2. Status Testowania w Projektach Agile
  • Komunikowanie Statusu Testów, Postępu i Jakości Produktu
  • Zarządzanie Ryzykiem Regresji przy Zmieniających się Ręcznych i Automatycznych

  Przypadkach Testowych

 3. Rola i Umiejętności Testera w Zespole Agile
  • Umiejętności Agile Testera
  • Rola Testera w Zespole Agile

Metody, techniki i narzędzia Testowania w Agile (480 minut)

 1. Metody Testowania w Agile
  • Test-Driven Development, Acceptance Test-Driven Development i Behavior-Driven Development
  • Piramida Testów
  • Kwadranty Testowe, Poziomy Testów i Typy Testów
  • Rola Testera
 2. Określanie Ryzyka Jakości Produktu i Szacowanie Pracochłonności Testów
  • Określanie Ryzyka Jakości Produktu na Projektach Agile
  • Szacowanie Pracochłonności Testowania na Podstawie Zakresu i Ryzyka
 3. Techniki w Projektach Agile
  • Warunki Akceptacji, Odpowiednie Pokrycie i Inne Informacje dla Testowania
  • Stosowanie Acceptance Test-Driven Development
  • Projektowanie Funkcjonalnych i Niefunkcjonalnych Testów Czarnoskrzynkowych
  • Testy Eksploracyjne a Testowanie w Agile
 4. Narzędzia w Projektach Agile
  • Narzędzia Zarządzania Zadaniami i Śledzenia
  • Narzędzia Komunikacji i Rozpowszechniania Informacji
  • Narzędzia Budowania i Dystrybucji Oprogramowania
  • Narzędzia Zarządzania Konfiguracją
  • Narzędzia Projektowania, Implementacji i Wykonania Testów
  • Narzędzia Cloud Computing i Wirtualizacji

Podsumowanie szkolenia i retrospekcja

Egzamin (opcjonalnie)