Techniki Priorytetyzacji #1 ‑Theme Screening

Priorytet powinien odpowiadać na pytanie „Na ile jest to ważne”? W praktyce zbyt często spotyka się metodę priorytetyzacji HIPPO (Higest Paid Person Opinion) i metodę mokrego palca. Technika Theme Screening, którą nazwałem w książce Scrum i nie tylko Selekcja Tematów, polega na relatywnym porównaniu Tematów w odniesieniu do Tematu bazowego w kontekście wybranych kryteriów. Najlepiej, żeby kryteria oznaczały cele biznesowe.