Select Page
Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

Przewodnik po EBM po polsku

by | lip 21, 2020 | Scrum | 0 comments

Przewodnik po Evidence-Based Management (EBM) nareszcie jest dostępny w wersji polskiej. Przetłumaczenie tego dokumentu zajęło nam kilka miesięcy (lead time) i wymagało zaangażowania kilku osób. Nie spodziewaliśmy się tego. Jednak tłumaczenie nazw obszarów i miar na język polski tak, żeby miały oryginalny sens i dokument był czytelny okazało się dużym wyzwaniem. Najwięcej uwagi i czasu zajęło przetłumaczenie Time To Market. Ale mamy nadzieję, że efekt końcowy jest przynajmniej zadawalający. W każdym razie Jira przesunęliśmy karteczkę na Done.

Czym jest Evidence-Based Management?

W skrócie można powiedzieć, że EBM odpowiada co warto mierzyć i jak korzystać z tych informacji, żeby lepiej zarządzać produktem w Scrumie. Dzięki EBM możesz odpowiedzieć na pytania jaką wartość dostarczasz i jak to robisz. Cztery obszary i proponowane w nich miary dają dużo lepszy punkt widzenia niż na przykład tak popularne mierzenie Velocity. Niektóre miary pokazują nam stan po fakcie, a inne mogą służyć jako wskaźniki do prognozowania przyszłości.

Sam pomysł Evidence-Based Management wywodzi się do stosowanego w medycynie podejścia do prowadzenia leczenia pacjenta, Evidence-Based Medicine. Należy najpierw zebrać dane (dowody) na temat obecnego stanu, wprowadzić zmianę i sprawdzić jej wpływ na mierzone wartości.

Zarządzanie oparte na dowodach (ang. Evidence Based Management (EBM)) jest podejściem empirycznym, które oferuje organizacjom możliwość mierzenia wartości dostarczanej do klientów oraz sposobów za pomocą, których dostarczają tę wartość oraz wykorzystania tych miar do wprowadzania ulepszeń w obu aspektach.” — Przewodnik po Evidence-Based Management Styczeń 2019

Zagadnienia związane z Evidence-Based Management poruszane są na szkoleniach Professional Scrum Product Owner, Professional Scrum Product Owner — Advanced, Professional Scrum Master II, Professional Agile Leadership — Essentials. Oczywiście pytania o EBM pojawiają się również na odpowiednich egzaminach.

Pobierz Przewodnik po Evidence-Based Management po Polsku.

EBM Guide 2019 polski

EBM Guide 2019 Polski