Select Page
Kacper Nowosadzki

Nowy Przewodnik EBM 2020

0 comments

Kurz po ogłoszeniu nowego Przewodnika po Scrumie jeszcze nie opadł, a my spieszymy z informacją o zmianach w kolejnym. Evidence-Based Management, a tym samym przewodnik nie jest tak popularny jak Scrum pomimo swoich lat — przeczytaj najnowsze wydanie, które ostatnio przetłumaczyliśmy i sam określ jego wartość. 

Czym jest Evidence-Based Management?

Najprościej można powiedzieć, że Evidence-Based Management jest sposobem zarządzania w oparciu o twarde dowody, których dostarczają dane. Dlaczego to jest ważne? Korzystając z EBM możemy określać kierunek rozwoju produktu. Można zdecydować, które produkty rozwijać, a które porzucić. Mierzenie i wyciąganie wniosków w cyklach to podejście empiryczne od poziomu zespołów do całej organizacji.

Zmiany w Przewodniku po EBM 2020

W nowej wersji przednika nieco inaczej komunikowany jest cel korzystania z Evidence-Based Management.

Jak nieustannie poprawiać wyniki biznesowe poprzez mierzenie wartości biznesowej oraz wykorzystanie empirycznego procesu zarządzania.”

 EBM 2019

Mierzenie wartości, żeby umożliwić doskonalenie i zwinność.” 

EBM 2020

Cele

W najnowszym przewodniku po EBM pojawił się cały moduł dotyczący korzystania z celów na różnych poziomach organizacji. Autorzy zaproponowali model, który składa się z kilku kluczowych elementów:

  • Cel Strategiczny, który jest czymś ważnym dla organizacji, co organizacja chce osiągnąć. Ponieważ ten cel jest duży i odległy, z wieloma niepewnościami EBM proponuję dekompozycję Celu Strategicznego na:
  • Cele Pośrednie, których osiągnięcie oznacza, że organizacja jest na ścieżce ku swojemu Celowi Strategicznemu. Ścieżka ku Celowi Pośredniemu jest często nieco niepewna, ale nie jest zupełnie nieznana.
  • Krótkoterminowe Cele Taktyczne, kluczowe cele w najbliższym czasie, w kierunku których zespół lub grupa zespołów będzie pracować, które pomagają w osiąganiu Celów Pośrednich.
  • Stan Początkowy, w którym organizacja się znajduje w stosunku do Celu Strategicznego rozpoczynając swoją podróż.
  • Stan Obecny, w którym organizacja się znajduje w stosunku do Celu Strategicznego w  chwili obecnej.

Uważnym czytelnikom od razu narzuca się powiązanie z najnowszymi zmianami w Przewodniku po Scrum 2020. W związku z tym, cele EBMa możemy zmapować na następujące elementy Scruma: 

  • Cel Strategiczny będzie odpowiadał Wizji Produktu
  • Cel Pośredni to nic innego jak Cel Produktu,
  • A Krótkoterminowe Cele Taktyczne to nasze Cele Sprintów

Scrum Guide skupia się na rozwijaniu jednego produktu. Aczkolwiek trzeba zauważyć, że stosowanie EBM może, a nawet powinno dotyczyć wielu produktów i całej organizacji.

Eksperymenty

Nowy przewodnik po EBM kładzie duży nacisk na ciągłe eksperymentowanie oraz formułowanie hipotez w celu poprawy wydajności organizacji w czasie jak również dopracowanie ich celów. 

Jako nowy element pojawia się również Pętla Eksperymentu, która ma nam pomagać w osiąganiu Celów Pośrednich i przybliżaniu nas do osiągnięcia Celu Strategicznego. Po osiągnięciu któregoś z celów warto też się zatrzymać i zastanowić, czy większy cel jest nadal dla nas istotny. Wcześniej określone cele powinny podlegać inspekcji i adaptacji w oparciu o dane oraz rzeczy, których dowiedzieliśmy się po drodze.

Więcej o tym jak je definiować eksperymenty i jak z nich korzystać przeczytasz na naszym blogu.

Certyfikacja

Od pewnego czasu temat EBM był częścią szkoleń i egzaminów Professional Scrum Product Owner i Professional Agile Leadership. Wraz z nowym Przewodnikiem po EBM, scrum.org opublikował kolejny egzami i certyfikat PAL-EBM.

Podsumowanie

Naszym zdaniem nowa wersja jest dużo bardziej czytelna, łatwiejsza do zrozumienia i praktyczna. Nowe bloki o celach i eksperymentach wnoszą dużą wartość i mówią o rzeczach prostych, może nawet oczywistych, ale rzadko stosowanych w praktyce.

Dosyć już opowiadania, pobierz i zobacz sam.

EBM Guide 2020 Polski