Select Page
Paweł Kałkus
Latest posts by Paweł Kałkus (see all)

Kompetencje Profesjonalnego Scruma

by | lip 29, 2020 | Scrum | 0 comments

Scrum.org stworzył listę kompetencji związanych z Profesjonalnym Scrumem, żeby wesprzeć rozwój osobisty osób zainteresowanych Scrumem. Nabywanie biegłości w świecie Scruma zaczyna się od poznania podstaw, czyli obszaru Rozumienie i Stosowanie Frameworka Scrum, co stanowi fundament ścieżki rozwoju osobistego w tej dziedzinie. Kompetencje oraz składające się na nie Obszary dotyczą Zespołu Scrumowego (Product Ownera, Scrum Mastera, członków Zespołu Deweloperskiego) oraz innych ról w organizacji, takich jak Liderzy Agile.

Organizacje mogą skorzystać z powszechnego rozumienia kompetencji i obszarów Profesjonalnego Scruma wykorzystywanych do oceniania i wyrównywania biegłości zespołów w oparciu o ich indywidualne potrzeby. Zobacz, w jaki sposób Szkolenia z Profesjonalnego Scruma adresują Obszary Kompetencji Profesjonalnego Scruma.

Zrozumienie kompetencji Profesjonalnego Scruma

Rozumienie i Stosowanie frameworka Scrum

 • Empiryzm
 • Wartości Scruma
 • Role
 • Wydarzenia
 • Artefakty
 • Definicja “Ukończenia”
 • Skalowanie

Rozwijanie ludzi i zespołów

 • Samoorganizujące się zespoły
 • Facylitacja
 • Style przywództwa
 • Coaching i mentoring
 • Nauczanie

Zwinne zarządzanie produktami

 • Prognozowanie i planowanie wydań
 • Wizja produktu
 • Wartość produktu
 • Zarządzanie Backogiem Produktu
 • Strategia biznesowa
 • Interesariusze i klienci

Profesjonalne rozwijanie i dostarczanie produktów

 • Rozwój oprogramowania w sposób ewolucyjny
 • Zarządzanie ryzykiem technicznym
 • Ciągła jakość
 • Ciągła integracja
 • Ciągłe dostarczanie
 • Optymalizowanie przepływu

Rozwijanie zwinnej organizacji

 • Projektowanie organizacji i kultura organizacyjna
 • Planowanie na poziomie portfela (portfolio)
 • Zarządzanie oparte o dowody (Evidence Based Management™)