Paweł Kałkus
Latest posts by Paweł Kałkus (see all)

8 postaw Scrum Mastera

by | lip 7, 2020 | Scrum | 1 comment

Według Przewodnika po Scrumie, rolą Scrum Mastera jest upewnienie się, że Scrum jest zrozumiały dla wszystkich i poprawnie implementowany. Scrum Masterzy osiągają taki stan rzeczy dbając o to, żeby Zespół Scrumowy pracował w zgodnie z teorią, praktykami i zasadami Scruma.
W ramach Zespołu Scrumowego Scrum Master jest służebnym przywódcą. Pomaga osobom spoza Zespołu Scrumowego zrozumieć, które z ich interakcji z tym zespołem są pomocne, a które mu przeszkadzają. Scrum Master pomaga wszystkim zmieniać te zachowania, aby maksymalizować wartość wytwarzaną przez Zespół Scrumowy.

Rola Scrum Mastera charakteryzuje się wieloma postawami i różnorodnością działań. Scrum Master jest tego świadomy i rozumie, z której postawy powinien skorzystać w zależności od sytuacji i kontekstu. Wszystkie te działania wykonuje chcąc pomóc innym ludziom zrozumieć, na czym polega duch Scruma.

Postawy, z których korzysta Scrum Master to…

  • Służebny przywódca, który skupia się na potrzebach członków zespołu i tych, którym ten zespół służy (klientów), mając na celu osiąganie rezultatów zgodnych z wartościami, zasadami i celami biznesowymi organizacji.
  • Facylitator, który tworzy warunki i ramy umożliwiające Zespołowi Scrumowemu współpracę.
  • Coach, który pracuje z indywidualnymi osobami nad ich nastawieniem i zachowaniem, z zespołem nad procesem ciągłego usprawniania oraz z organizacją ucząc ją prawdziwej współpracy z Zespołem Scrumowym.
  • Menedżer odpowiedzialny za zarządzanie przeszkodami, eliminowanie marnotrawstwa, zarządzanie procesem wytwórczym oraz kondycją zespołu, ramami samoorganizacji i kulturą organizacyjną.
  • Mentor — Korzystając z tej postawy Scrum Master przekazuje zespołowi swoją wiedzę i doświadczenia związane ze zwinnością.
  • Nauczyciel, który upewnia się, że Scrum i powiązane metody są zrozumiałe i wcielane w życie.
  • Osoba usuwająca przeszkody skupiona na rozwiązywaniu problemów blokujących postępy pracy zespołu, mająca na uwadze samoorganizacyjne umiejętności Zespołu Deweloperskiego.
  • Agent zmiany, tworzący kulturę organizacyjną, w której Zespół Scrumowy może się rozwijać.

Powyższy artykuł został przetłumaczony na podstawie oryginalnego posta Baryego Overeema, który możecie znaleźć tutaj. Wkrótce na naszym blogu opublikujemy polskie tłumaczenie pełnego artykułu o postawach Scrum Mastera.

Więcej o postawach Scrum Mastera dowiesz się na certyfikowanym szkoleniu Professional Scrum Master II.

WordPress PopUp Plugin