Paweł Kałkus
Latest posts by Paweł Kałkus (see all)

6 postaw Product Ownera i szkolenie PSPO‑A

by | lip 14, 2020 | Scrum | 0 comments

Wraz z powstaniem nowego szkolenia Professional Scrum Product Owner — Advanced (PSPO‑A) (dostępnego razem z certyfikacją), chcemy przedstawić wam kilka nowych i niepublikowanych wcześniej treści: Postawy Właściciela Produktu (ang. Stances of the Product Owner). W tym artykule podzielimy się listą  zarówno tych preferowanych, jak i błędnie rozumianych postaw Product Ownera. W nadchodzących artykułach zgłębimy temat każdej z postaw indywidualnie.

Zanim zanurzymy się w samych Postawach, pozwól, że przedstawimy kontekst, w jakim powstały oraz cel, dla którego zostały stworzone. Aby to zrobić, spójrzmy, jak rola Product Ownera jest definiowana w Przewodniku po Scrumie:

Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za maksymalizację wartości produktu i pracy Zespołu Deweloperskiego. Sposoby osiągania tego celu mogą się znacznie różnić pomiędzy organizacjami, Zespołami Scrumowymi i poszczególnymi osobami.

Właściciel Produktu jest jedyną osobą odpowiedzialną za zarządzanie Backlogiem Produktu (ang. Product Backlog). Właściciel Produktu może wykonywać powyższe zadania samodzielnie lub zlecać je Zespołowi Deweloperskiemu, jednak to Właściciel Produktu pozostaje za nie odpowiedzialny.

Właściciel Produktu to pojedyncza osoba, nie komitet. Właściciel Produktu może reprezentować interesy grupy osób, lecz osoby chcące zmienić priorytet elementu Backlogu Produktu, muszą zwrócić się do Właściciela Produktu.

Aby Właściciel Produktu mógł odnieść sukces, cała organizacja musi respektować jego decyzje. Decyzje te są odzwierciedlone w treści i kolejności elementów Backlogu Produktu. Nikt nie może nakazać Zespołowi Deweloperskiemu, aby pracował z innym zestawem wymagań.

Czytając opis z Przewodnika po Scrumie, możesz pomyśleć „To świetnie, ale w naszej firmie to tak nie działa”. I prawdopodobnie masz rację, skoro tak uważasz. W wielu korporacjach rola Product Ownera nie wygląda tak, jak zostało to zdefiniowane w Przewodniku po Scrumie. Właśnie dlatego stworzyliśmy listę preferowanych i źle rozumianych Postaw Właściciela Produktu. Aby pomóc Tobie i Twojej firmie lepiej zrozumieć rolę Product Ownera (lub Agile Product Managera). Postawy te pomogą Ci szybko zidentyfikować dobre/preferowane i złe/źle rozumiane wzorce zachowań w obszarze właścicielstwa produktu, abyś w przyszłości mógł poprawić sytuację w swojej firmie.

Błędnie rozumiane postawy Product Ownera

Scrum istnieje już wiele lat (+20) i wspaniale jest obserwować jak wiele organizacji wdraża lub wdrożyło Scruma w celu dostarczania lepszych produktów dla swoich klientów. W miejscach pracy, tam, gdzie ludzie wspólnie opracowują koncepcje, projektują oraz tworzą produkty na pewno dojdzie do nieporozumień i błędów. I nie ma w tym nic złego, ponieważ pomaga nam to uczyć się i doskonalić. 

Na bazie doświadczeń z wielu organizacji, gdzie wdrażaliśmy Scruma, licznych szkoleń dla Właścicieli Produktów, coachingu tych osób w pracy oraz naszych własnych doświadczeń w tej roli lub w roli Agile Product Managerów stwierdziliśmy, że istnieje sześć wzorców, z którymi spotykamy się w wielu organizacjach. Określiliśmy je jako sześć źle/błędnie rozumianych postaw Product Ownera. Te postawy to: Urzędnik, Autor historyjek użytkownika (przyp. tłum.), Kierownik liniowy, Kierownik projektu, Ekspert domenowny i Strażnik. Właśnie te postawy omówimy w pierwszej kolejności:

Pisarz/Autor historyjek użytkownika (ang. The Story Writer)

Znasz ich: przygarbione plecy, oczy wlepione w ekran, mały rozmiar czcionki i 14-krokowy szablon w Jirze. Historyjka napisana? Tak. Kryteria akceptacji uzupełnione? Tak. Dyskusje z Zespołem Deweloperskim lub Interesariuszami sprowadzają się do zaktualizowanego zadania w Jirze lub sformułowania “Szczegóły znajdziecie w zgłoszeniu”. 

Kierownik projektu (ang. The Project Manager)

Każdy zna Kierownika Projektu, często nazywanego również “Maksymalizatorem Urobku”  (Output Maximizer). Ten typ Właściciela Produktu pokaże Ci niesamowite wykresy i harmonogramy w Jirze, wie wszystko o Velocity i przewidywalności Zespołu (przyp. tłum.), a jego głównym celem jest maksymalizowanie tego, co zespół wytwarza i dostarczenie kompletu funkcjonalności.

Ekspert domenowy (ang. The Subject Matter Expert) 

Pozwól, że wyjaśnię Ci jak to działa”. Tym właśnie zajmuje się ekspert domenowy. Są to eksperci biznesowi, doświadczeni użytkownicy, architekci, projektanci lub inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w swojej dziedzinie. Znają wszystkie szczegóły i błędy w oprogramowaniu lub systemie. 

Urzędnik (ang. The Clerk)

Oczywiście, że możemy to dodać do Backlogu”. Te słowa, które słyszymy tak często charakteryzują Właściciela Produktu typu Urzędnik. Jego celem jest zadowolenie każdego — klienta, interesariuszy, Zespołu Deweloperskiego, czy użytkowników. Jednakże nie dokonuje przy tym żadnych wyborów, ani nie oferuje żadnej wizji. 

Strażnik (ang. The Gatekeeper)

Słuchaj, nie mam teraz na to czasu, po prostu przeczytaj mojego maila z wczoraj i weź rzeczy z góry Backlogu. Daj mi również znać, kiedy pierwszy feature będzie gotowy, bym mógł go przyklepać, ok?” To jest właśnie Strażnik — facet/kobieta będący/a zawsze gdzieś pośrodku…

Kierownik/Menedżer liniowy (ang. The Manager) 

Czy dzisiaj też się dobrze bawicie i tworzycie ekscytujące i innowacyjne rozwiązania? Jak tam wasza energia? Czy wszyscy mamy się dobrze? A jak tam Wasza wydajność?” Kierownik zazwyczaj odbywa wiele rozmów 1na1 z każdym członkiem zespołu. 

Preferowane postawy Właściciela Produktu

Skoro wymieniliśmy błędnie rozumiane postawy Product Ownera, opiszemy też preferowane postawy osób pracujących w tej roli! Są one związane z konstruktywnymi, pozytywnymi i wartościowymi postawami, które widzieliśmy u wielu odnoszących sukcesy Product Ownerów. Te postawy to: Wizjoner, Współpracownik, Przedstawiciel klienta, Decydent, Eksperymentator i Influencer. Przyjrzyjmy się preferowanym postawom Właściciela Produktu:

Wizjoner (ang. The Visionary), jasno komunikujący wizję produktu, strategię, cele i założenia biznesowe wszystkim zainteresowanym stronom. Właściciel Produktu typu Wizjoner skupia się na przyszłości, na tym, jak zmienić statusu quo i pomóc ludziom w ujrzeniu tego co mogłoby być być, zamiast tego, co jest obecnie.

Współpracownik (ang. The Collaborator), angażujący się i ściśle współpracujący z różnymi zainteresowanymi interesariuszami i Zespołem(-ami) Deweloperskim(-imi). Ten typ Właściciela Produktu wspiera ludzi w procesie odkrywania, niezależnie od tego czy chodzi o definiowanie celów, omawianie Elementów Rejestru Produktu (ang. PBI — Product Backlog Items), czy analizę potrzeb klienta. 

Przedstawiciel Klienta (ang. The Customer Representative), skoncentrowany na pomaganiu innym (Zespołowi Deweloperskiemu lub innym) w zrozumieniu tego, czego potrzebują klienci, z jakimi wyzwaniami się mierzą, jakie mają bolączki i co mogą zyskać. Kierując się tą postawą, Product Owner wyjaśnia w jaki sposób nasza praca wpływa na klientów, użytkowników i procesy biznesowe.

Decydent (ang. The Decision Maker), pomaga interesariuszom i Zespołowi Scrumowemu w skróceniu czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek, poprzez sprawne podejmowanie decyzji. Każdego dnia musimy podejmować wszelkiego rodzaju decyzje. Niektóre z nich Właściciel Produktu może powierzyć Zespołowi Scrumowemu lub interesariuszom, inne musi podjąć samodzielnie. 

Eksperymentator (ang. The Experimenter) formułuje hipotezy i wyjaśnia to, co wiemy ORAZ to, czego nie wiemy, rozumiejąc, jak duża część naszej pracy to eksperymenty, a nie realizacja z góry zaplanowanych kawałków oprogramowania. Eksperymentator rozumie potrzebę próbowania nowych rzeczy, odkrywania, innowacji, a zatem i samych eksperymentów.

Influencer (ang. The Influencer), która pomaga interesariuszom zbudować wspólne zrozumienie wizji produktu, strategii, celów i zadań. Wywieranie wpływu na interesariuszy i Zespół Scrumowy to trudne, ale bardzo ważne zadanie. Influencer wykorzystuje metody skutecznej komunikacji, umiejętności negocjacji i wpływania na otoczenie, aby zachęcić ludzi do współpracy.

Wypróbuj u siebie!

Jeśli jesteś Product Ownerem, Kierownikiem Produktu, Scrum Masterem lub Agile Coachem z około rocznym (lub większym) doświadczeniem za pasem, sprawdź nowe szkolenie PSPO‑A. Pogłęb  swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania produktami. Daj nam znać, co myślisz o szkoleniu! Co ci się podobało? Co można poprawić? Spróbujmy razem wznieść zawód Product Ownera na wyższy poziom.

Powyższy artykuł został przetłumaczony na podstawie oryginalnego posta Robbina Schuurmana, który możecie znaleźć tutaj.

WordPress PopUp Plugin