Select Page

Scrum szkolenie Katowice

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla Scrum mastera, skierowaną do odbiorców z Katowic i całego śląskiego. Realizujemy kursy dedykowane dla szerokiej grupy potencjalnych odbiorców, o różnym stopniu doświadczenia, kwalifikacjach, oczekiwaniach oraz predyspozycjach. Nasze szkolenia obejmują kompleksową wiedzę na temat metodyki Scrum oraz filozofii Agile, którą kursanci mogą z powodzeniem wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Pomagamy w zdobyciu kompetencji pozwalających na skuteczne zaaplikowanie rozwiązań Scrum do projektów biznesowych, badawczych, administracyjnych oraz wszelkich innych.

Nasze szkolenia Scrum master pozwalają zyskać najważniejsze umiejętności praktyczne, takie jak:

  • znajomość oraz umiejętność zastosowania pojęć i procesów z obszaru Scrum,
  • umiejętność aplikowania konkretnych rozwiązań w pracy zespołów zwinnych,
  • zarządzanie projektami zwinnymi o różnym charakterze, dynamice, wymogach,
  • wyczerpująca znajomość podstaw i specyfiki filozofii zarządzania Agile,
  • świadomość najczęstszych przyczyn niepowodzeń i skutecznych sposobów ich unikania.

Nasze szkolenia Scrum master są przygotowane nie tylko od strony merytorycznej, ale również dydaktycznej. Realizuje je doświadczona kadra szkoleniowa, potrafiąca stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą skutecznej wymianie wiedzy i dzieleniu się pasją. Niezależnie od indywidualnych oczekiwań kursantów gwarantujemy, że szkolenie pozwoli im uzyskać niezbędne kompetencje do zarządzania procesami zgodnie z filozofią Agile.

Scrum szkolenie — Katowice. Nasza oferta

Uczestnicy naszych szkoleń Scrum master przystępują do egzaminu końcowego poświadczającego uzyskane kwalifikacje oraz zdobytą wiedzę. Mogą wykorzystać je w swojej codziennej pracy zarządcy projektów i procesów zwinnych, niezależnie od typu firmy, jednostki lub instytucji, w ramach której pragną działać. Kursanci są przygotowywaniu od strony praktycznej do samodzielnego stosowania konkretnych narzędzi i skutecznego zarządzania projektami zwinnymi.

Szkolenia dla Scrum masterów prowadzimy w Katowicach, a do udziału w nich zachęcamy wszystkich odbiorców prywatnych oraz biznesowych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji swojej kadry zarządzającej. Jesteśmy gotowi sprostać oczekiwaniom wszystkich uczestników, przekazując im wymaganą wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Nasze kursy realizujemy zgodnie z autorskimi rozwiązaniami, bazując nie tylko na prezentacji teorii, ale nade wszystko skupiając się na wykształcaniu praktycznych umiejętności stosowania metodyki Scrum.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty szkoleń Scrum wszystkich Klientów z Katowic. Gwarantujemy pełne zadowolenie z udziału, wysoki poziom merytoryczny oraz atrakcyjne warunki współpracy!