Select Page

Scrum szkolenie Gdańsk

Oferujemy szkolenia Scrum master, które kierujemy do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od ich predyspozycji, stopnia zaawansowania i znajomości rozwiązań Scrum oraz indywidualnych oczekiwań w związku z uzyskaną wiedzą. Prowadzimy szkolenia Scrum master pozwalające zyskać podstawowe i zaawansowane kompetencje w ramach metodyki Scrum oraz filozofii Agile. Dzięki temu nasi kursanci mogą wykorzystać zdobyte umiejętności w swojej pracy zawodowej, realizowaniu i zarządzaniu projektami o różnym stopniu zaawansowania.

Uczestnicy szkolenia Scrum master zyskują takie umiejętności jak:

  • kompleksowa znajomość pojęć i procesów Scrum,
  • stosowanie rozwiązań dedykowanych dla zespołów zwinnych,
  • zarządzanie i realizacja projektów zwinnych,
  • znajomość filozofii Agile i jej podstaw,
  • zdolność do rozpoznawania przyczyn niepowodzeń i ich unikania.

Szkolenia Scrum master realizujemy w życzliwej atmosferze, otwartej na wymianę doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą. Niezależnie od predyspozycji biorących udział w kursie osób, jesteśmy w stanie zagwarantować pełne uczestnictwo i zadowolenie z uzyskanej wiedzy, a przede wszystkim — systematyczne przygotowanie do zarządzania projektami zgodnie z ramami metodyki Scrum.

Nasza oferta: Scrum szkolenie — Gdańsk

Uczestnicy szkoleń Scrum master uzyskują wszystkie informacje niezbędne do pomyślnego ukończenia egzaminu, a zdobytą wiedzę mogą z powodzeniem wykorzystywać w praktycznej pracy managera procesów i projektów zwinnych. Uzyskują kompetencje dotyczące doboru narzędzi do konkretnego zastosowania, na podstawie których mogą dalej rozwijać się w obszarze zarządzania projektami Agile.

Nasza organizacja szkoleniowa doskonale zna skuteczne rozwiązania dla Scrum mastera, które z powodzeniem aplikujemy w czasie naszych kursów. Osoby prowadzące to doświadczeni trenerzy realizacji i zarządzania procesami, potrafiący bez przeszkód przekazać wymaganą wiedzę. Stosujemy autorskie rozwiązania, opierające się nie tylko na znajomości teorii, ale przede wszystkim na umiejętności jej praktycznego zastosowania.

Naszą ofertą szkoleń dla Scrum mastera realizujemy w Gdańsku, a do udziału gorąco zachęcamy wszystkich potencjalnych kontrahentów. Wprowadzenie rozwiązań Scrum jest często najlepszym pomysłem na reorganizację sposobu funkcjonowania firmy oraz poprawę sposobu realizacji jej najważniejszych procesów wewnętrznych. Doskonale o tym wiemy, dlatego ofertę szkoleń Scrum kierujemy do odbiorców prywatnych i biznesowych, pragnących podnieść kwalifikacje swojej kadry pracowniczej.

Zapraszamy do kontaktu oraz zapisu na szkolenia Scrum już teraz! Gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną, dużą dostępność terminów oraz atrakcyjne w całym regionie stawki.