Materiały do pobrania

Rozwiń intere­su­jącą Cię zakład­kę i zapisz co potrze­bu­jesz klika­jąc prawym klaw­iszem myszy.

Scrum

Scrum Guide

Scrum Guide 2017

Scrum Guide 2017 EN

Scrum Guide 2017 EN

Scrum Guide 2017 PL Polski

Scrum Guide 2017 PL Pol­s­ki

Scrum Guide 2016

Scrum Guide 2016 EN

Scrum Guide 2016 EN

Przewodnik po Scrumie Lipiec 2016

Prze­wod­nik po Scru­mie 2016

Nexus Guide

Nexus Guide v1.1

Nexus Guide v1.1

Agile

Raporty o Agile

Opinia prawna w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Opinia praw­na w spraw­ie możliwości i sposobu wyko­rzys­ta­nia metody­ki Agile w pro­jek­tach infor­maty­cznych real­i­zowanych z zas­tosowaniem ustawy – Pra­wo Zamówień Pub­licznych

VersionOne-10th-Annual-State-of-Agile-Report

Ver­sionOne 10th Annu­al State of Agile Report

VersionOne-11th-Annual-State-of-Agile-Report

Ver­sionOne 11th Annu­al State of Agile Report

VersionOne 12th Annual State of Agile Report

Ver­sionOne 12th Annu­al State of Agile Report

Narzędzia Agile

Story Splitting Cheat Sheet Examples

Sto­ry Split­ting Cheat Sheet Exam­ples

Story Splitting Flowchart

Sto­ry Split­ting Flow­chart

Testowanie

Słowniki

ISTQB Glossary v3.1 All Terms EN

ISTQB Glos­sary v3.1 All Terms EN

Słownik Terminów Testowych wersja 2.2.2 PL

Słown­ik Terminów Testowych wer­s­ja 2.2.2 PL

Słownik Terminów Testowych wersja 2.3 PL

Słown­ik Terminów Testowych wer­s­ja 2.3 PL

ISTQB CTFL Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

ISTQB Foundation Level Syllabus 2011 EN

ISTQB Foun­da­tion Lev­el Syl­labus 2011 EN

ISTQB CTFL Sylabus Poziomu Podstawowego wersja 2011.1.1 PL

ISTQB CTFL Sylabus Poziomu Pod­sta­wowego wer­s­ja 2011.1.1 PL

ISTQB CTFL Poziom Podstawowy Przykładowy Egzamin wersja 2015A PL

ISTQB CTFL Poziom Pod­sta­wowy Przykład­owy Egza­min wer­s­ja 2015A PL

ISTQB Foundation Level Sample Exam V2.6 EN

ISTQB Foun­da­tion Lev­el Sam­ple Exam V2.6 EN

ISTQB Foundation Level Sample Exam V2.6 Answers EN

ISTQB Foun­da­tion Lev­el Sam­ple Exam V2.6 Answers EN

ISTQB Tester Zwinny Agile Tester

ISTQB Certyfikowany Tester Zwinny Sylabus wersja 2014 PL

ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Zwin­ny Sylabus wer­s­ja 2014 PL

Przykładowe Pytania Egzaminacyjne Tester Zwinny wersja 2014 PL

Przykład­owe Pyta­nia Egza­m­i­na­cyjne Tester Zwin­ny wer­s­ja 2014 PL

ISTQB CTFL Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Analityk Testów

Sylabus ISTQB Poziomu Zaawansowanego Analityk Testów

Sylabus ISTQB Poziomu Zaawan­sowanego Anal­i­tyk Testów

Przykładowy egzamin ISTQB Poziomu Zaawansowanego Analityk Testów

Przykład­owy egza­min ISTQB Poziomu Zaawan­sowanego Anal­i­tyk Testów

ISTQB CTFL Certyfikowany Tester Poziom Zaawansowany Techniczny Analityk Testów

Sylabus ISTQB Poziomu Zaawansowanego Techniczny Analityk Testow 2012 PL

Sylabus ISTQB Poziomu Zaawan­sowanego Tech­niczny Anal­i­tyk Testow 2012 PL

Przykładowy egzamin ISTQB-Poziomu-Zaawansowanego-Techniczny Analityk Testów 2012

Przykład­owy egza­min ISTQB-Poziomu-Zaawan­sowanego-Tech­niczny Anal­i­tyk Testów 2012