Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

Wyznaczanie celów w życiu prywatnym lub zawodowym jest powszechne. Gorzej jest z ich osiąganiem. Wśród wielu czynników decydujących o osiągnięciu celu główną rolę odgrywa jego sformułowanie. Jeżeli źle określisz swój cel, to znalezienie skutecznej metody na jego osiągniecie, czy też stwierdzenie, ze został osiągnięty są niemożliwe.

Odnieśmy planowanie i osiąganie celu do podróży. Zakładamy, że Twoim celem jest odwiedzenie kolegi Piotra. Jeśli określisz ten cel jako “Odwiedzić Piotra, który mieszka w Anglii.”, to zauważ ile problemów stworzy Ci takie sformułowanie:

  • Nie ma odpowiedzialności, ponieważ czasownik jest w bezokoliczniku. Co może być przyczyną braku zaangażowania i woli dążenia do osiągnięcia tego celu.
  • Czy kiedy dotrzesz do dowolnego miejsca w Anglii, możesz określić, że odwiedziłeś Piotra?
  • Czy jeżeli dotrzesz pod dokładny adres, a Piotra akurat nie będzie w domu, to cel został osiągnięty?
  • Czy jeżeli wybierzesz się do Anglii za rok, to osiągniesz swój cel? A może Piotr się przeprowadzi do tego czasu?
  • W jaki sposób tam dotrzesz?
  • Dlaczego chcesz odwiedzić Piotra i co Ci to da?

To był prosty przykład ukazujący Ci ile przeszkód stawiasz sobie na drodze i jak bardzo skazujesz się na porażkę samym tylko złym sformułowaniem celu. Ponieważ to jest blog o projektach prowadzonych za pomocą zwinnych metod (agile) możesz z łatwością odnieść opisany tutaj problem do formułowania Wizji, Celu Sprintu (Sprint Goal) i Celu Wydania (Release Goal). Przykład: Release Goal — “Osiągnąć wzrost zysku na poziomie 4% w 3‑cim kwartale”. Już widzę jak się zapaliłeś, żeby taki cel osiągnąć. A niestety to jest prawdziwy Release Goal jaki mieliśmy osiągnąć w ciągu 3 Sprintów.

Mówienie czego nie robić lub czego nie należy robić jest łatwe i nieproduktywne, zatem lepiej jest zaproponować konkretne działania rozwiązujące istniejący problem i strategie pozwalające na uniknięcie go w przyszłości. Dlatego w poniższym artykule przedstawię Ci metodę określania celów SMART.

Jak wyznaczać i osiągać cele metodą SMART

WordPress PopUp Plugin