Krystian Kaczor
Latest posts by Krystian Kaczor (see all)

Niektóre organizacje lubią używać polskiego słownictwa. Czasem to wychodzi mniej lub bardziej sztucznie. Sam nie wiem co jest lepsze,czy mówić “skomitować”, czy na framework mówić zrąb. Tak, czy inaczej wychodzi mieszanka. Podobna sytuacja jest jeśli chodzi o Scrum.

Patrząc na nowe tłumaczenie Scrum Guide udostępnione przez Tomasza Włodarka, widzimy mix nazw polskich i angielskich, ale to jest dobry mix. Nadal mam poprzednią wersję tłumaczenia na laptopie i nie da się jej czytać. Ta wersja wydaje się dobrym kompromisem. Czasem pojawia się niespójność lub określenie metoda w stosunku do Scrum, ale przy takim tłumaczeniu to normalne. Ze swojego doświadczenia sam wiem ile razy trzeba przeglądać zmiany i dyskutować poszczególne słowa, żeby dojść do takiej jakości.

Porównując zawartość dwóch oficjalnych przewodników po Scrum, a dokładniej 
U.S. English Scrum Guide
i polskiego tłumaczenia skompilowałem krótki słownik. Egzamin PSM I jest póki co dostępny tylko w wersji angielskiej.

English Polski
“Done” „Ukończone”
adaptation adaptacja
burndown spalanie
Cancelling a Sprint Przerwanie Sprintu
capacity of the Development Team pojemność Zespołu Deweloperskiego
cross-functional interdyscyplinarne/wielofunkcyjne
Daily Scrum Codzienny Scrum
Definition of “Done” Definicja Ukończenia
Developer „Deweloper”
Development Team Zespół Deweloperski
estimation oszacowanie/estymata
framework metoda/rama
Increment Przyrost
inspect and adapt inspekcja i adaptacja
inspection inspekcja
milestone kamień milowy
Potentially Releaseable Potencjalnie Zbywalny
Product Backlog Rejestr Produktu
Product Backlog Grooming Pielęgnacja Rejestru Produktu
Product Backlog Items elementy Rejestru Produktu
Product Owner Właściciel Produktu
Scrum Artefacts Artefakty Scruma
Scrum Events Zdarzenia w Scrumie
Scrum Master Scrum Master
Scrum Team Zespół Scrumowy
self-organizing samoorganizujący się
Sprint Sprint
Sprint Backlog Rejestr Sprintu
Sprint Goal Cel Sprintu
Sprint Planning Meeting Planowanie Sprintu
Sprint Retrospective Retrospektywa Sprintu
Sprint Review Przegląd Sprintu
stakeholder interesariusz
time-box organiczenie czasowe
transparency przejrzystość
What has been accomplished since the last meeting? Co zostało wykonane od ostatniego spotkania?
What obstacles are in the way? Jakie przeszkody stoją na drodze?
What will be done before the next meeting? Co zostanie wykonane przed kolejnym spotkaniem?
WordPress PopUp Plugin