Niektóre organizacje lubią używać polskiego słownictwa. Czasem to wychodzi mniej lub bardziej sztucznie. Sam nie wiem co jest lepsze,czy mówić “skomitować”, czy na framework mówić zrąb. Tak, czy inaczej wychodzi mieszanka. Podobna sytuacja jest jeśli chodzi o Scrum.

Patrząc na nowe tłumaczenie Scrum Guide udostępnione przez Tomasza Włodarka, widzimy mix nazw polskich i angielskich, ale to jest dobry mix. Nadal mam poprzednią wersję tłumaczenia na laptopie i nie da się jej czytać. Ta wersja wydaje się dobrym kompromisem. Czasem pojawia się niespójność lub określenie metoda w stosunku do Scrum, ale przy takim tłumaczeniu to normalne. Ze swojego doświadczenia sam wiem ile razy trzeba przeglądać zmiany i dyskutować poszczególne słowa, żeby dojść do takiej jakości.

Porównując zawartość dwóch oficjalnych przewodników po Scrum, a dokładniej
U.S. English Scrum Guide
i polskiego tłumaczenia skompilowałem krótki słownik. Egzamin PSM I jest póki co dostępny tylko w wersji angielskiej.

EnglishPolski
“Done”„Ukończone”
adaptationadaptacja
burndownspalanie
Cancelling a SprintPrzerwanie Sprintu
capacity of the Development Teampojemność Zespołu Deweloperskiego
cross‐functionalinterdyscyplinarne/wielofunkcyjne
Daily ScrumCodzienny Scrum
Definition of “Done”Definicja Ukończenia
Developer„Deweloper”
Development TeamZespół Deweloperski
estimationoszacowanie/estymata
frameworkmetoda/rama
IncrementPrzyrost
inspect and adaptinspekcja i adaptacja
inspectioninspekcja
milestonekamień milowy
Potentially ReleaseablePotencjalnie Zbywalny
Product BacklogRejestr Produktu
Product Backlog GroomingPielęgnacja Rejestru Produktu
Product Backlog Itemselementy Rejestru Produktu
Product OwnerWłaściciel Produktu
Scrum ArtefactsArtefakty Scruma
Scrum EventsZdarzenia w Scrumie
Scrum MasterScrum Master
Scrum TeamZespół Scrumowy
self‐organizingsamoorganizujący się
SprintSprint
Sprint BacklogRejestr Sprintu
Sprint GoalCel Sprintu
Sprint Planning MeetingPlanowanie Sprintu
Sprint RetrospectiveRetrospektywa Sprintu
Sprint ReviewPrzegląd Sprintu
stakeholderinteresariusz
time‐boxorganiczenie czasowe
transparencyprzejrzystość
What has been accomplished since the last meeting?Co zostało wykonane od ostatniego spotkania?
What obstacles are in the way?Jakie przeszkody stoją na drodze?
What will be done before the next meeting?Co zostanie wykonane przed kolejnym spotkaniem?