David jest prawdziwym weteranem testowania w metodykach Agile z 22-letnim doświadczeniem w branży IT. Jako trener, konsultant i autorytet w obszarze testowania w metodykach Agile pracował dla klientów w m.in. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Niemczech, Australii, RPA i Singapurze. Regularnie występuje na międzynarodowych konferencjach, jest autorem wielu publikacji w czasopismach branżowych. Aktualnie mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z Gojko Adzic prowadzi Neuri Consulting LLP.

Niektóre z publikacji Davida:

Warsztaty „Testowanie w Agile”, 24 września, Warszawa

Podczas warsztatów przestawione zostaną podstawowe zasady Agile, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakości i testowania. Zaprezentowane zostaną radykalne różnice w projektach Agile w stosunku do tradycyjnych projektów prowadzonych metodykami sekwencyjnymi. Dowiecie się dlaczego metodyka Agile wymaga całkowitego zmienienia sposobu myślenia o testowaniu oprogramowania. Trener wyjaśni co znaczy, że projekt jest sterowany testowaniem, kiedy to testerzy przyjmują rolę wiodącą, a nie włączają się w projekt z opóźnieniem. Nauczycie się jak używać innych technik testowania, aby dodatkowo wyeliminować ryzyko oraz zapewnić pokrycie w projektach Agile. Na warsztatach omówione zostaną także narzędzia Open-Source, popularne wśród zespołów Agile, takie jak np. FitNesse.

Tematyka:

  • Działania w Agile i miejsce testowania
  • Od historyjek poprzez kryteria akceptacji do testów
  • Testerzy i inne role w zespołach Agile
  • Wytwarzanie sterowane testowaniem akceptacyjnym (Acceptance Test-Driven Development)
  • Testowanie automatyczne i eksploracyjne
  • Narzędzie i piramida testowania (Testing Pyramid)
  • Zarządzanie defektami w Agile

Szkolenie składa się z dużej ilości ćwiczeń praktycznych uzupełniających omawiane zagadnienia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kontakt@testerzy.pl.

Cena: 2 000 zł netto/os., liczba miejsc ograniczona

Czas trwania: 1 dzień

Gdzie i kiedy: Warszawa, 24 września, 2013

Temat prezentacji Davida podczas Mistrzostw w Testowaniu Oprogramowania http://testingcup.pl/, 23 września w Warszawie:

Visualising Quality

We think we know what we mean when we talk about quality. We try to assess it, improve it, safeguard it. To do so we devise ways to measure it, or at least to measure approximations and indicators of it. We try to quantify quality, so we resort to quantitative measures of qualitative goals.

I believe we have drifted too far from the thing we originally found valuable, and are busy counting in currencies that have lost most of their true value.

In this preview of my forthcoming book, we will explore new ways of visualising quality. Ways for stakeholders to be able to intuitively discern good quality from bad quality, for teams to quickly detect when they are improving or degrading it, and for testers to easily highlight the good and bad areas of our products. We will look at the way human beings process modern information with old-fashioned hardware, and devise strategies to represent the many faceted aspects of software quality in ways that work with, not against, our visually-biased brains.

Share This