Agnieszka Kaczor

Agnieszka Kaczor

Agnieszka Kaczor

Agile Coach, Trener Scrum

Kariera Agnieszki Kaczor od 2003 roku związana jest z obszarami telekomunikacji oraz IT. Już od ponad 8 lat uczestniczy w projektach jako Team Leader, Test Manager i Scrum Master. Swoje doświadczenie gromadziła podczas projektów prowadzonych nie tylko lokalnie – niejednokrotnie była członkiem rozproszonych, międzynarodowych programów.

Zarówno w modelu Watefall, jak i w zwinnych metodach Agile, Agnieszka stawia duży nacisk na komunikację i pracę z zespołami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafi doskonale dostosować się do napotkanej sytuacji, co prowadzi do widocznych postępów organizacji przywiązanych do dotychczasowych procesów i praktyk. Agnieszka Kaczor posiada następujące certyfikaty:

  • Professional Scrum Master III
  • Professional Scrum Product Owner I
  • Certified Sales Trainer
  • Certified Project Manager — Prince 2 Foundation Level
  • ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager
  • Practitioner NLP

Szkolenia Agnieszki wyróżnia różnorodność użytych metod pracy, takich jak studium przypadku, gry, symulacje, ćwiczenia, testy, kwestionariusze, burza mózgów oraz zadania indywidualne i grupowe. Prowadzi szkolenia z obszaru testowania (ISTQB), Agile, Scrum oraz umiejętności miękkich i rozwoju osobistego. Motto: “If opportunity doesn’t knock, build a door”